DVOSTRUKO VEĆE STIPENDIJE ZA SREDNJOŠKOLCE I STUDENTE

Objavljen konkurs za stipendiranje srednjoškolaca i studenata

Danas je u dnevnom listu Dnevni avaz i na web stranici Općine Centar objavljen konkurs za stipendiranje srednjoškolaca i studenata u školskoj/akademskoj 2023./2024. godini.
Objavljen konkurs za stipendiranje srednjoškolaca i studenata

Na osnovu Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata „Prof. dr. Husein Kulenović“ pravo na stipendiju imaju učenici srednjih škola i studenti, državljani Bosne i Hercegovine, koji se nalaze na redovnom školovanju u srednjim i visokoškolskim ustanovama. 

Uslovi su također da aplikanti do 25 godina života imaju prebivalište na području općine Centar u neprekidnom trajanju od godinu dana do dana podnošenja prijave za dodjelu stipendije, da nisu obnavljali godinu i da su u prethodnoj školskoj/akademskoj godini postigli uspjeh u školi, odnosno fakultetu/akademiji sa prosječnom ocjenom 4.0 (srednjoškolci), dok je za studente najmanji prosjek ocjena 8.0. 

Svi učenici sa ukupnim prosjekom ocjena 5,0 kao i učenici prvog razreda srednje škole koji su u šestom, sedmom, osmom i devetom razredu osnovne škole ostvarili prosjek 5,0, te studenti sa prosjekom ocjena 9,0 i više ostvaruju pravo na dodjelu stipendije, bez obzira na ukupan broj bodova prikupljen na osnovu drugih kriterija. 

Pravo na stipendiju ostvarit će i djeca bez oba roditelja koja se nalaze na redovnom školovanju u srednjim školama i visokoškolskim ustanovama, koji imaju prebivalište na području općine u neprekidnom trajanju od godinu dana do dana podnošenja prijave. 

U konkursu su također navedeni kriteriji za bodovanje i dokumentacija koju je potrebno priložiti uz prijavni obrazac. 

Stipendije učenicima srednjih škola i studentima biće isplaćivane deset mjeseci tokom školske godine, a mjesečni iznosi za srednjoškolce su 120, 150 i 200 KM, dok će studentima biti obezbijeđen iznos od 150, 200 i 250 KM u zavisnosti od prosjeka ocjena. 

Pravo na stipendiju ne mogu ostvariti učenici/studenti koji koriste stipendiju po nekom drugom osnovu, koji su obnovili godinu i apsolventi. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje. 

Konkurs i prijavni obrazac je moguće pronaći na sljedećem linku: https://bit.ly/3utrsy2 ili na info-pultu Općine Centar Sarajevo. 

Prijavu sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično na protokol ili poštom preporučeno na adresu Općina Centar Sarajevo (Mis Irbina 1), uz naznaku „Prijava za stipendiranje učenika/studenata". 

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za obrazovanje, društvene djelatnosti, kulturu i sport Općine Centar putem sljedećeg broja telefona: 033/562-393 i na e-mail: obrazovanje@centar.ba. 

Rok za podnošenje prijave je 29. decembar 2023. godine. 

U Nacrtu budžeta Općine Centar za  stipendiranje učenika i studenata predviđen je iznos od 1.500.000 KM. 

 

19.02.2024.
JAVNA USTANOVA „CENTAR ZA SPORT I REKREACIJU“
Javni poziv za ostvarivanje prava na finansiranje trenažnog procesa
13.02.2024.
FINANSIJSKA PODRŠKA BORAČKOJ POPULACIJI
Poziv boračkim udruženjima za dostavu projekata
13.02.2024.
OPĆINA CENTAR OBEZBIJEDILA 32.000 KM
Besplatan prijevoz za učenike sa invaliditetom i njihove pratioce
Više vijesti