OBAVIJEST ZA RODITELJE

Prvi upisni rok za prvačiće traje do 29. februara

Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo", broj 33/21) definisano je da se upis u redovnu školu obavlja u februaru, a u izuzetno opravdanim slučajevima i u augustu.
Prvi upisni rok za prvačiće traje do 29. februara

Tako se upis djece u prvi razred za školsku godinu 2024/2025. u Kantonu Sarajevo obavlja u periodu od 1. februara do 29. februara 2024. godine (prvi upisni rok). Dakle, roditelji djecu u ovom upisnom roku mogu prijaviti do 29. februara.

Školskim obveznikom smatra se dijete koje do 1. marta tekuće godine navrši pet i po godina života, odnosno u prvi razred se može upisati i dijete mlađe uzrasne dobi, ukoliko postoji zahtjev roditelja, preporuka komisije koja smatra da je to u najboljem interesu djeteta i ukoliko dijete do kraja kalendarske godine puni šest godina života.

Sve škole u Kantonu Sarajevo su obaviještene da se upis djece u prvi razred realizira putem poziva koji je objavljen na web stranici škole.

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo u okviru aktivnosti unaprjeđenja procesa u odgojno-obrazovnim ustanovama, sa posebnim akcentom na digitalizaciju dijela administrativnih procesa, obavještava da je uvjerenja o pohađanju predškolskih ustanova, kao i obrazac o upisu djece u osnovnu školu moguće preuzimati u predškolskim ustanovama (privatnim ili javnim) koje je pohađalo dijete.

Iz Ministarstva su naglasili da su shodno članu 54. stav 6. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 23/17, 33/17, 30/19, 34/20 i 33/21) saglasni sa upisom učenika sa školskih područja koja ne pripadaju upisnom području škole, a na zahtjev roditelja/staratelja, ukoliko škola može ispoštovati pedagoške standarde i normative za osnovnu školu, odnosno ukoliko škola ima kadrovske i prostorne kapacitete.

19.02.2024.
JAVNA USTANOVA „CENTAR ZA SPORT I REKREACIJU“
Javni poziv za ostvarivanje prava na finansiranje trenažnog procesa
13.02.2024.
FINANSIJSKA PODRŠKA BORAČKOJ POPULACIJI
Poziv boračkim udruženjima za dostavu projekata
13.02.2024.
OPĆINA CENTAR OBEZBIJEDILA 32.000 KM
Besplatan prijevoz za učenike sa invaliditetom i njihove pratioce
Više vijesti