PROŠLE GODINE ULOŽENO 286.725 KM

Kapitalni projekti za unapređenja uslova u školama sa Centra

U prostorijama Osnovne škole „Alija Nametak“ održana je redovna sjednica aktiva direktora osnovnih škola sa Centra te JU „Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju“. Na sastanku je prisustvovao i načelnik Općine Centar Srđan Mandić zajedno sa vijećnicom Aidom Koluder-Agić i pomoćnicom za obrazovanje, društvene djelatnosti, kulturu i sport Lejlom Dizdarević.

Ovom prilikom je razgovarano o kapitalnim ulaganjima tokom protekle i ove godine iz budžeta Općine Centar. – Opštinskoj administraciji je jedan od glavnih prioriteta obrazovanja i sport čime pravimo dobre temelje naše omladine za daljnji razvoj i napredovanje u životu. Tokom protekle godine smo za realizaciju kapitalnih projekata unapređenja uslova boravka učenika i osoblja u školama iz općinskog budžeta izdvojili iznos od 286.725 KM. Svake godine povećavamo ovaj iznos u skladu sa našim mogućnostima. Uskoro očekujemo usvajanja budžeta Općine Centar za ovu godinu čime ćemo nastaviti ovaj proces koji je po meni predstavlja ulaganje sa najviše benefita, objasnio je načelnik Mandić, nakon čega je razgovarano o najprioritetnijim kapitalnim projektima koji bi mogli biti realizovanih ove kalendarske godine uz finansijsku podršku Općine Centar.

 

Za pomenuti iznos prošle godine je, u skladu sa pojedinačnim prioritetima škola, pokrenuta nabavka neophodnog školskog i kancelarijskog namještaja, tehnike, opremanje školskih biblioteka, školskih pomagala, informatičke opreme, obnova sistema grijanja, sanacija parketa, sanacija školskog terena i sportske sale, nabavka opreme za ozvučenje, ugradnja nove PVC podloge u kabinetu...

 

Ovom prilikom je pomoćnica Dizdarević upoznala prisutne o terminima škole plivanja koji će biti realizovani na Olimpijskom bazenu na Otoci. -Tokom drugog polugodišta u periodu od 12. februara do 29. marta ove godine planirano je da obuku u školi plivanja prođe preko 660 učenika četvrtog razreda osnovnih škola sa Centra. Ovaj projekat finansira Općina Centar u iznosu od 30.000 KM, objasnila je Dizdarević. 

 

 

U čast predstojećeg obilježavanja 31. godišnjice od osnivanja 105. motorizovane brigade planirano je da sve škole dostave tri najbolja literarna i likovna rada čiji autori će biti nagrađeni, te je razgovarano o časovima historije koje će veterani ove brigade održati za učenike 11 osnovnih škola sa Centra i JU „Centra za slušnu i govornu rehabilitaciju“. 

 

 

Predstavnici Udruženja pčelara Kantona Sarajevo prezentovali su svoj projekat „Medene radionice“ koje su namijenjene učenicima iz četiri osnovne škole sa Centra od 4. do 9. razreda. Učenike bi kroz ovaj projekat edukatori vodili o značaju pčelarstva kako jedne od najvažnije poljoprivredne grane, o značaju i ulozi pčele u prirodi,  te o upotrebi pčelinjih prizvoda u ishrani posebno najmlađih. Također je planirano da učenici učestvuju u izradi hermetički zatvorene staklene košnice, gdje bi smjestili jednu pčelinju zajednicu. Ovaj projekat, koji će obuhvatiti oko 320 učenika, također je finansijski podržala Općina Centar.

12.07.2024.
SARADNJA OPĆINE CENTAR I MINISTARSTVA
U toku radovi na obnovi prostorija za smještaj vrtića Šip
12.07.2024.
PODRŠKA ZA PODUZETNIKE
U srijedu Help Desk sesija na temu
12.07.2024.
OBJAVLJENI REZULTATI JAVNOG POZIVA
Odabrani projekti organizacija civilnog društva
Više vijesti