PANJINA KULA OD BROJA 2 DO BROJA 19

Započelo postavljanje prvog sloja asfalta

Kako je prethodno najavljeno radnici odabrane građevinske firme „Demus“ su, u okviru realizacije projekta sanacije dijela saobraćajnice u Ulici Panjina kula između brojeva 2 i 19, danas započeli sa postavljanjem prvog sloja asfalta na dijelu pomenute saobraćajnice između raskrsnica ulica Panjina kula, Gornja Breka i Humka, čime će biti omogućen neometan saobraćaj motornih vozila i kretanja pješaka ovom veoma frekventnom saobraćajnicom.

Ukoliko dozvole vremenske prilike asfaltiranje ovog dijela Panjine kule bi trebalo biti okončano tokom sutrašnjeg dana. Nakon ovog je planiran nastavak radova na  dijelu Panjine kule između ulica Humka i Bardakčije. U dosadašnjem toku radova, koji su započeli krajem februara ove godine u dužini od 210 metara, mašinski je uklonjen oštećeni asfalt i podloga umjesto koje je postavljena nova. Prije početka asfaltiranja drugog dijela saobraćajnice planirana je nivelacija šibera i šahtova, ugradnja novih betonskih ivičnjaka te ugradnja linijske rešetke za adekvatnu odvodnju površinskih voda. U završnoj fazi projekta angažovana građevinska firma će postaviti vertikalnu i iscrtati horizontalnu saobraćajnu signalizaciju. 

Finansijer projekta je Općina Centar u čijem budžetu je za sanaciju ovog dijela Ulice Panjina kula obezbijeđen iznos od 203.438 KM. Za nadzor projekta zadužena je firma „Radis“. 

Projektu sanacije dijela Ulice Panjina kula prethodila je rekonstrukcija separatne kanalizacione i vodovodne mreže u Ulici Panjina Kula od broja 2 do broja 111, koju je realizovalo Kantonalno  javno komunalno preduzeće „Vodovod i kanalizacija“. 

Za realizaciju ovog projekta također je potrebna finansijska sredstva obezbijedila Općina Centar iz svog budžeta u iznosu od 988.587 KM.

19.04.2024.
OPĆINA CENTAR I KANTON SARAJEVO OBEZBIJEDILI MILION KM
Izmještanje dijela kanalizacione mreže na Šipu za Prvu transverzalu
19.04.2024.
URBACT PROJEKAT „C4TALENT“
Održan sastanak u cilju kreiranja lokalnog akcionog plana
19.04.2024.
POKRENUTA NOVA PROCEDURA JAVNE NABAVKE
Proširenje sistema video nadzora na području MZ „Crni vrh-Gorica“
Više vijesti