JAVNA USTANOVA „CENTAR KULTURE I MLADIH“

Održan koncert za djecu „Sretni vrabac“

U četvrtak 28. marta u prostorijama Javne ustanove „Centar kulture i mladih“, čiji je osnivač Općina Centar, održan je koncert za djecu pod nazivom „Sretni vrabac“.

Na koncertu su nastupili mališani hora JU „Djece Sarajeva“, Ekološki dječiji hor „Sibel kids“ i muzička radionica Centra pod nazivom „Kad porastem“. Koncert je bio posvećen zaštiti prirode i životinja, a izvedene su kompozicije „Medo“, „Mali zeko“, „Svaki dan se sunce rađa“, „Hej potoče“, „Jesenja kiša“, „Veselje ptica“, „Čista šuma“, „Pada kiša“, „Naša planeta“, dok se muzička radionica Centra predstavila sa pod nazivom „Plesom vilenjaka“.  

Koncert je završen himnom Dječijeg ekološkog hora „Sibel kids“, Naša planeta, autora Zlatana Fazlića Fazle, u izvedbi Sibel Đulančić. Na koncertu je bilo prisutno 62 djece, uzrasta od četiri do osam godina.

Umjetnički tim koncerta je dva mjeseca pripremao dječiji koncert „Sretni vrabac“, a činili su ga Ognjenka Mikavica, Edina Gafić, Admir Đulančić, Senad Bostandžić, saradnice Nernima Fočak i Merima Homarac, dizajn Admir Halilović i tehnička realizacija Džemal Karkelja.

19.04.2024.
OPĆINA CENTAR I KANTON SARAJEVO OBEZBIJEDILI MILION KM
Izmještanje dijela kanalizacione mreže na Šipu za Prvu transverzalu
19.04.2024.
URBACT PROJEKAT „C4TALENT“
Održan sastanak u cilju kreiranja lokalnog akcionog plana
19.04.2024.
POKRENUTA NOVA PROCEDURA JAVNE NABAVKE
Proširenje sistema video nadzora na području MZ „Crni vrh-Gorica“
Više vijesti