IZ BUDŽETA IZDVOJENO 527.145 KM

Počelo postavljanje kocke na Trgu Karla Paržika na Marijin dvoru

Radnici firme „Flex Invest“ d.o.o. Sarajevo započeli su postavljanje kocke na Trgu Karla Paržika na Marijin dvoru.

Da podsjetimo, riječ je o realizaciji projekta sanacije dijela pješačkog pojasa i Trga Karla Paržika ispred crkve sv. Josipa na Marijin dvoru, a projekat u cjelosti finansira Općina Centar u iznosu od 527.145 KM.

Kako je planirano projektom, do sada je izvršeno skidanje postojećeg sloja asfalta, te nasipanje tamponske podloge na dijelu pješačkog platoa za ugradnju novih betonskih ploča i kocke. Projektom je planirana i ugradnja novih ivičnjaka kao i saobraćajnih stubića, odnosno fizičkih zapreka protiv nepropisnog parkiranja motornih vozila.

Namjera Općine Centar je obezbijediti pješačke zone koje će osim vizuelnog i estetskog poboljšanja, pružiti i sigurnosni aspekt stanovnicima centralne gradske općine.

Planirano je i postavljanje urbanog mobilijara i prateće opreme, hortikulturno uređenje platoa, što podrazumijeva dodatnu vegetaciju i hortikulturne elemente.

Karlo Paržik je bio istaknuti češki arhitekt, koji je živio i radio u Sarajevu. Projektovao je mnoge znamenite zgrade u Sarajevu i BiH uključujući Vijećnicu, Narodno pozorište, Zemaljski muzej, Šerijatsku sudsku školu, Belediju, Srpsko - pravoslavnu bogosloviju kao i mnoge druge upravne, sudske, privredne, vojne, kulturne, vjerske i stambene objekte.

Koristimo priliku da zamolimo građane za razumijevanje i strpljenje jer ćemo sa realizacijom ovog projekta dobiti moderni pješački pojas u samom centru grada.

 

20.06.2024.
ZA PODRŠKU PROJEKTNIM AKTIVNOSTIMA 20.000 KM
Načelnik Mandić posjetio Akademski kulturni centar Univerziteta u Sarajevu „Seljo“
20.06.2024.
SLUŽBA ZA CIVILNU ZAŠTITU OPĆINE CENTAR
Izdato crveno upozorenje zbog visokih dnevnih temperatura zraka
20.06.2024.
JU „CENTAR KULTURE I MLADIH OPĆINE CENTAR SARAJEVO“
Jedinstvena radionica i predavanje o mangama
Više vijesti