KONTINUIRANA BRIGA

Projektom „Hljeb i mlijeko za penzionere“ obuhvaćeno 385 korisnika

U sklopu kontinuirane brige o najranjivijim kategorijama stanovništva, Općina Centar i u ovoj godini nastavlja sa realizacijom projekta „Hljeb i mlijeko za penzionere i lica starija od 60 godina bez primanja.
Projektom „Hljeb i mlijeko za penzionere“ obuhvaćeno 385 korisnika

Pravo na stalnu novčanu pomoć za kupovinu osnovnih životnih namirnica – hljeba i mlijeka za mjesec maj 2024. godine ostvarilo je 338 penzionera sa područja ove lokalne zajednice, te 47 lica u stanju socijalne potrebe koja su starija od 60 godina, a nisu ostvarila pravo na penziju. 

Iz budžeta za pomenutu namjenu za mjesec maj izdvojeno je 28.360 KM za isplatu novčanih pomoći za kupovinu osnovnih životnih namirnica – hljeba i mlijeka. Služba za finansije Općine Centar izvršila je isplatu sredstava na račune korisnika pomoći.

U općinskom budžetu za 2024. godinu za ovu namjenu izdvojeno je 370.000 KM.

Sredstva sa ovog budžetskog granta raspoređuje općinski načelnik zaključkom, na prijedlog Službe za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu u skladu sa utvrđenim kriterijima  na osnovu podnesenih zahtjeva.

24.07.2024.
BESPLATNI TRENINZI NA OTVORENOM ZA SVE GENERACIJE
Projekat „Fitness ljeto na Betaniji“ okuplja sve više učesnika
24.07.2024.
JAVNA USTANOVA „CENTAR KULTURE I MLADIH“
Promocija knjige „Pisma Snova“ Harisa Dubice
23.07.2024.
UKUPNO IZDVOJENO 55.000 KM
Općina Centar nastavlja pomagati održivi povratak
Više vijesti