OPĆINA CENTAR SARAJEVO

Aktivnosti Štaba civilne zaštite Općine Centar

Općinski štab civilne zaštite Centar održao je 24. decembra 2012. godine sjednicu kojom je predsjedavao Vahid Bećirević, član Štaba CZ.

Sjednici su prisustvovali osim  pomoćnika načelnika Općine Centar i sekretar Općinskog organa uprave.

Na sastanku je usvojen Zapisnik sa pete redovne sjednice Štaba civilne zaštite održane 28. novembra 2012. godine, predložene izmjene i dopune Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, zatim razmatranje prijedloga Programa aktivnosti Štaba Civilne zaštite za 2013. godinu i razmatranje finansijskog plana Službe civilne zaštite za narednu godinu.

Jednoglasnom odlukom na sjednici je zaključeno da je u skorije vrijeme potrebno organizovati okrugli sto na temu ''Problematika zaštite i spašavanja'', kako bi se predložile mjere za zaštitu spašavanja ljudi i materijalnih dobara. Na planiranoj sjednici će osim Štaba civilne zaštite Općine Centar će biti pozvani i predstavnici Kantonalne i Federalne uprave CZ.