PODRŠKA OBRAZOVANJU

Općina Centar nagradila škole sa 40.000 KM

U 2012. godini Općina Centar je nastavila tradiciju nagrađivanja osnovnih škola. U budžetu za tekuću 2012. godinu izdvojena su sredstva u ukupnom iznosu 40.000 KM koja su dodijeljena osnovnim školama sa područja Centra kao nagrada za uspjehe postignute u školskoj 2011/2012. godini.
Općina Centar nagradila škole sa 40.000 KM

U skladu sa Pravilnikom o vrednovanju i nagrađivanju osnovnih škola Općine Centar, bodovani su pokazatelji kao što su brojnost učenika aktivnih u radu školskih sekcija, kao i učešće i postignuti rezultati na takmičenjima sve do državnog nivoa iz oblasti: fizika, informatika, matematika, geografija, engleski i njemački jezik, kulturno-umjetničko i naučno-tehničko stvaralaštvo, školska lektira, građansko obrazovanje/demokratija i ljudska prava, prva pomoć i zaštita, upozoravanje na mine, saobraćajno takmičenje te sport.

Škole su osvojile sljedeće bodove: OŠ ''Musa Ćazim Ćatić'' – 644 bodova; OŠ ''Alija Nametak'' 260; OŠ ''Isak Samokovlija'' 247; OŠ ''Nafija Sarajlić'' 183; OŠ ''Safvet-beg Bašagić'' 177,5; OŠ ''Hasan Kaimija'' 133,5; OŠ ''Silvije Strahimir Kranjčević'' 123; OŠ ''Vladislav Skarić'' 119; 0Š Katolički školski centar ''Sveti Josip'' 98; OŠ ''Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak 93; OŠ ''Hasan Kikić'' 84.

Na ovaj način Općina nagrađuje osnovne škole sa svog područja već dvanaest godina. U školama su do sada dodijeljena sredstva iskoristili za poboljšanje uvjeta rada i nastavnog procesa – nabavku najsavremenijih učila i druge opreme: opreme kabineta za informatiku (računara sa pratećom opremom i laptopa), opreme za tjelesni odgoj (strunjača, prostirki za vježbanje, lopti, trenerki...), TV prijemnika projektora, fotoaparata, knjiga školske lektire, školskih tabli, klupa i stolica, šestara, trokutova...kancelarijskog materijala, časopisa didaktičkih putokaza itd.

U proteklim godinama najbolje rezultate ostvarile su OŠ ''Musa Ćazim Ćatić'' koja je šest puta bila prva po broju osvojenih bodova te OŠ ''Alija Nametak'' koja je na prvom mjestu bila četiri puta.