OPĆINSKO VIJEĆE CENTAR SARAJEVO

Održana sjednica Općinskog vijeća Centar

U velikoj Sali Općine Centar (Mis Irbina 1) održana je u petak, 28. decembra 2012. godine redovna sjednica Općinskog vijeća kojom je predsjedavala Varja Nikolić, predsjedavajuća Općinskog vijeća Općine Centar.

Na samom početku sjednice usvojen je zapisnik sa Prve – Konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća održane 13. decembra 2012. godine, gdje je nakon toga usvojen prijedlog odluke o privremenom finansiranju potreba Općine Centar Sarajevo za period januar – mart 2013. godine. Također je izabrana Komisija za Status i propise u sastavu: Esad Hrvačić (SDA), Goran Behmen (SDP), Maid Delić (SDP), Abid Jusić (SDA), Nedžad Ahatović (SDU), Avdija Numanović (SBiH), Lidija Petric (SPU), Jasmin Kreso (SBB BiH), Aida Muminagić (Naša stranka), kao i komisija budžet i finansije u sastavu: Muharem Hamzić (SDP), Amer Balić (SDA), Nevenko Čengić (SDU), Elma Tuzlić (SBB), Merzija Delalić (SBiH), Nurko Porović (Naša stranka), Ševala Dizdarević (SPU).

 

Sjednici su prisustvovali: Igor Kamočaji, Amel Mekić, Slaven Kovačević, Jasmin Gazija, Arijana Jaha, Feđa Isović, Dževad Vrabac, Zvonko Ivišić, Novka Agić, Nedžad Ajnadžić, Mustafa Mulić, Velija Katica, Hamdija Hasanović, Edin Šikalo, Senad Alić, Inda Handžić, Amer Herenda, Ismir Jusko, Haris Fazlagić, Edina Latif, Amer Kapo, Varja Nikolić, Amra Zulfikarpašić, Amela Kuskunović, Stjepan Kljujić, Miro Lazović, Dževad Topić, Suvad Kerla, Eso Tucaković, Zora Ostojić i Ahmed Gerin.

 

Vijećnička pitanja i inicijative: na sjednici općinskog vijeća upućena su tri pitanja i inicijative. Zamjenik predsjedavajuće Općinskog vijeća Centar, član SDA Nedžad Ajnadžić je uputio inicijativu da se svim vijećnicima u Općinskom vijeću Općine Centar osposobe laptopi, a umjesto vijećničkog materijala koji se dostavlja u printanoj formi, dostavljaju CD-ovi te da se vijećnički materijal u printanoj formi dostavlja samo u neophodnim situacijama, kada su u pitanju odluke i zaključci.

Edin Šikalo (SDA) uputio je inicijativu da nadležne općinske službe obezbijede prostor u svim mjesnim zajednicama sa područja Centra kako bi vijećnici dva puta sedmično mogli razgovarati sa građanima o evidentnim temama na tom području.

Vijećnik Suvad Kerla (Stranka za BiH) je u ime demobilisanih boraca BiH i Hrvatskog vijeća odbrane (HVO) uputio molbu da se i njima dostavljaju vijećnički materijali.