Sanacija klizišta na području općine Centar

Okončana sanacija klizišta Mrakuša

Krajem protekle godine završena je treća faza sanacije klizišta Mrakuša, čime je u potpunosti okončan ovaj značajan projekt u koji je Općina Centar uložila 1.700.000 KM budžetskih sredstava.

Tokom posljednje faze realizacije projekta sanacije opasnog klizišta Mrakuša postavljeno je oko 350 metara cijevi na glavnom i na nekoliko sekundarnih vodova za kišnu i fekalnu kanalizaciju, a postavljene su i drenažne cijevi za odvod podzemnih voda. Osim toga, u ovoj fazi radova izgrađen je u Ulici Nurudina Gackića potporni zid dužine 30 metara.

Tokom prve dvije faze sanacije klizišta izvršeno je polaganje cijevi za prihvatni površinski kanal ispod naselja ''Osmice'' gdje su izgrađena i dva potporna zida. Urađeno je postavljanje cijevi za odvod fekalnih, oborinskih i podzemnih voda duž ulica Cicin han i Nurudina Gackića i duž posjeda zvanog ''Gaj'' u blizini egipatske ambasade. Također su izgrađena četiri potporna zida u ulicama Mrakuša i Cicin han. 

Projekt sanacije klizišta Mrakuša započet je 2008. godine. Osim teških uslova za izvođenje radova zbog teško pristupačnog i strmog terena i uskih ulica, dinamiku radova su usporavali pojedini žitelji ovog kraja koji nisu dopuštali ulazak radnika sa mašinama na njihove posjede. Stoga je Općinsko vijeće Centar u dva navrata donosilo zaključke kojim je projekt sanacije klizišta Mrakuša proglašen od javnog interesa, kako bi bio uspješno okončan. Za realizaciju i nadzor projekta bio je angažovan Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo, a za izvođenje radova građevinska firma ''Harysco''. 

19.04.2024.
OPĆINA CENTAR I KANTON SARAJEVO OBEZBIJEDILI MILION KM
Izmještanje dijela kanalizacione mreže na Šipu za Prvu transverzalu
19.04.2024.
URBACT PROJEKAT „C4TALENT“
Održan sastanak u cilju kreiranja lokalnog akcionog plana
19.04.2024.
POKRENUTA NOVA PROCEDURA JAVNE NABAVKE
Proširenje sistema video nadzora na području MZ „Crni vrh-Gorica“
Više vijesti