Zbor građana MZ ''Marijin dvor–Crni vrh''

U Mjesnoj zajednici Marijin dvor–Crni vrh'' (Dolina 7) održan je 29. januara 2013. godine zbor građana koji su iznijeli svoje prijedloge na nacrte Budžeta Općine Centar i Programa rada Općinskog vijeća Centar za 2013. godinu.
Zbor građana MZ ''Marijin dvor–Crni vrh''

Javnoj raspravi, koju je vodio predsjednik Savjeta ove MZ Midhat Kazaz, osim građana i predstavnika izvršne vlasti Općine Centar, prisustvovali su predsjedavajuća Općinskog vijeća Centar Varja Nikolić, dopredsjedavajući Nedžad Ajnadžić i vijećnici: Zora Ostojić, Inda Handžić, Suvad Kerla, Eso Tucaković, Edin Šikalo, Zvonko Ivišić, Edina Latif, Amra Zulfikarpašić, Dževad Vrabac, Haris Fazlagić, Amer Kapo.

Stanovnici ovog područja predložili su slijedeće projekte za ovogodišnji budžet, od kojih mnogi nisu u općinskoj nadležnosti:

Sanacija saobraćajnica: Franca Lehara, Hiseta, dio Kranjčevićeve kod Konzuma; postavljanje izdignutih ivičnjaka na trotoarima u ulicama Tešanjska, Kralja Tvrtka 9–15, Kranjčevićeva 11 i od broja 16 do Tešanjske. Stepeništa i rukohvati: izgradnja stepeništa Crni vrh 5-7; sanacija rukohvata na stepeništu Kalemova-Tešanjska; postavljanje zaštitne ograde Kranjčevićeva 13. Klizišta i potporni zidovi: sanacija klizišta u Ulici Avde Jabučice 28 i podzida u Kranjčevićevoj 16-20. Saobraćajna signalizacija: povećati policijski nadzor i ukinuti nelegalne parkinge u ulicama Kotromanića, Kalmija Baruha i Safeta Mujića; postaviti video nadzor na semafore od mosta Skenderija do Srednje mašinske tehničke škole; postaviti znak zabrane parkiranja na lokacijama: Franca Lehara 13, Kranjčevićeva 16 do raskrsnice sa Tešanjskom te u Kalemovoj ulici od hotela ''Omega Ambasador'' do Kranjčevićeve; postaviti ''ležeće policajace'' u Kalemovoj 3 i na spoju sa ulicom Halida Nazečića; obnoviti označene pješačke prelaze u Kranjčevićevoj, Tešanjskoj, Dolinoj, Kralja Tvrtka i Fra Anđela Zvizdovića. Vodovod i kanalizacija: riješiti problem odvoda površinskih voda (Obala Kulina bana,  Valtera Perića, raskrsnica Kranjčevićeva-Alipašina); riješiti problem izlijevanja kanalizacije u Ulici Avde Jabučice 1-9. Sanacija krovova i fasada: Valtera Perića 10, Kotromanića 5, Magribija 2 i 10, Avde Jabučice 36; postaviti zaštitu od obrušavanja fasade napuštenih objekata Crvenog križa u Kranjčevićevoj i hotela ''Zagreb'' gdje treba zatvoriti ulaz i prozore. Dječija igrališta i zelene površine: napraviti dječija igrališta u dvorištima u ulicama Fra Anđela Zvizdovića-Kralja Tvrtka te Maršala Tita 1 i Kralja Tvrtka 1; urediti park ''Crni vrh'' i zelene površine u Kranjčevićevoj 11-19; spriječiti nelegalno parkiranje u parku ''Hastahana''.Javna rasvjeta: rekonstrukcija kompletne javne rasvjete u Kotromanićevoj i sanacija rasvjete u Ulici Kalmija Baruha 8. Obrazovanje i sport: ispred OŠ ''Isak Samokovlija'' postaviti balonsku konstrukciju za sportske aktivnosti djece. Inspekcijski poslovi: ukloniti nelegalne garaže iz dvorišta u ulicama Kralja Tvrtka 1-Maršala Tita 1 i Kalemova 34. Zdravstvo i ekologija: otvoriti ambulantu porodične medicine na Crnom vrhu; izmjestiti Centar za metadonsku terapiju iz Ulice Omera Stupca 6; obezbijediti adekvatno uništavanje medicinskog otpada; riješiti problem pasa lutalica; u tržnim centrima koristiti papirnate kese umjesto najlonskih.  Ostalo: povećati sredstva za socijalno ugrožene kategorija stanovništva kao i za nabavku knjiga za biblioteke, a smanjiti za nevladine organizacije;  u budžet uvrstiti više razvojnih projekata za zapošljavanje mladih putem poslovnih inkubatora; salu Mjesne zajednice koristiti za kulturne aktivnosti.

19.04.2024.
OPĆINA CENTAR I KANTON SARAJEVO OBEZBIJEDILI MILION KM
Izmještanje dijela kanalizacione mreže na Šipu za Prvu transverzalu
19.04.2024.
URBACT PROJEKAT „C4TALENT“
Održan sastanak u cilju kreiranja lokalnog akcionog plana
19.04.2024.
POKRENUTA NOVA PROCEDURA JAVNE NABAVKE
Proširenje sistema video nadzora na području MZ „Crni vrh-Gorica“
Više vijesti