Žitelji MZ ''Mejtaš-Bjelave'' uputili prijedloge za općinski budžet

U sali Mjesne zajednice ''Mejtaš-Bjelave'' (Čekaluša 7) održana je 30. januara 2013. godine javna rasprava o nacrtima Budžeta Općine Centar i Programa rada Općinskog vijeća Centar za tekuću 2013. godinu.
Žitelji MZ ''Mejtaš-Bjelave'' uputili prijedloge za općinski budžet

Zbor građana je vodio Rusmir Avdić, predsjednik Savjeta ove mjesne zajednice, a osim velikog broja građana, skupu su prisustvovali predstavnici općinskih službi, predsjedavajuća Općinskog vijeća Centar Varja Nikolić, dopredsjedavajući Nedžad Ajnadžić te vijećnici Zora Ostojić, Inda Handžić, Edina Latif, Suvad Kerla, Eso Tucaković, Hamdija Hasanović, Velija Katica, Amer Herenda, Edin Šikalo i Mustafa Mulić.

Stanovnici Mjesne zajednice ''Mejtaš-Bjelave'' su iznijeli prijedloge za ovogodišnji budžet Općine Centar: Sanacija ulica: Tina Ujevića 9-13, Curak, Bulbulina, Ludviga Kube, Dola. Sanacija trotoara: Mejtaš 1, Mehmed-paše Sokolovića, Sarač Ismailova 2 i 4. Sanacija klizišta: Tina Ujevića 5, Kovačeva 2. Potporni zidovi: Envera Čolakovića 28-30, Kevrin potok 22, Romana Petrovića 11. Saobraćajna signalizacija: postaviti znak zabrane zaustavljanja i parkiranja u ulicama Čekaluša, Bjelave i Buka 12. Vodovod i kanalizacija: izvršiti sanaciju kanalizacione mreže u ulicama Kovačeva i Hadži-Hajdareva. Uređenje javnih površina: Tina Ujevića 9, 10 i 14, Ludviga Kube 2, Bjelave 51, 53 i 55, Envera Čolakovića – Sepetarevac. Ostalo: ukloniti ruševni objekt u Ulici Čekaluša 56-58; izgraditi na području MZ dječiji park; povećati finansijska sredstva za ratne vojne invalide Centra.

19.04.2024.
OPĆINA CENTAR I KANTON SARAJEVO OBEZBIJEDILI MILION KM
Izmještanje dijela kanalizacione mreže na Šipu za Prvu transverzalu
19.04.2024.
URBACT PROJEKAT „C4TALENT“
Održan sastanak u cilju kreiranja lokalnog akcionog plana
19.04.2024.
POKRENUTA NOVA PROCEDURA JAVNE NABAVKE
Proširenje sistema video nadzora na području MZ „Crni vrh-Gorica“
Više vijesti