Održan zbor građana u MZ ''Pionirska dolina-Nahorevo''

U okviru javne rasprave o nacrtima Budžeta Općine Centar i Programa rada Općinskog vijeća Centar za 2013. godinu, održan je 4. februara 2013. godine zbor građana u Mjesnoj zajednici ''Pionirska dolina-Nahorevo'' (Nahorevska 103).
Održan zbor građana u MZ ''Pionirska dolina-Nahorevo''

U prisustvu velikog broja lokalnih žitelja, ovom skupu kojeg je vodio Salko Pandžić, predsjednik Savjeta MZ ''Pionirska dolina-Nahorevo'' prisustvovali su predstavnici općinskih službi, predsjedavajuća Općinskog vijeća Centar Varja Nikolić, dopredsjedavajući Vijeća Nedžad Ajnadžić te vijećnici Zora Ostojić, Velija Katica, Suvad Kerla, Edina Latif, Dževad Vrabac, Inda Handžić, Edin Šikalo i Mustafa Mulić.

Stanovnici ovog mjesnog područja iznijeli su sljedeće prijedloge za ovogodišnji budžet Općine Centar: Vodovod i kanalizacija: riješiti vodosnabdijevanje naselja Nahorevska brda, Debelj i Radava. Sanacija ulica: Fadila Jahića Španca od broja 109 do kraja Novog naselja, Nahorevska 81-167; zakrpiti rupe na ulicama na cijelom mjesnom području. Saobraćajna signalizacija: postaviti semafor kod Osnovne škole ''Nafija Sarajlić'' te sigurnosna ogledala na raskrsnicama i nepreglednim krivinama na području MZ ''Pionirska dolina-Nahorevo''. Ulična rasvjeta: Nahorevska 194-200, Svetozara Ćorovića, Gornje Nahorevo. Klizišta: izvršiti sanaciju svih klizišta u Mjesnoj zajednici ''Pionirska dolina-Nahorevo''. Javne površine: izvršiti rekonstrukciju igrališta na mjesnom području Nahorevo. Ostalo: obezbijediti minibus za prevoz učenika škole ''Nafija Sarajlić''; isplatiti novčana sredstva za naknadu štete za plastenike uništene usljed velikih snježnih padavina u februaru prošle godine kada je proglašeno stanje prirodne nesreće.

19.04.2024.
OPĆINA CENTAR I KANTON SARAJEVO OBEZBIJEDILI MILION KM
Izmještanje dijela kanalizacione mreže na Šipu za Prvu transverzalu
19.04.2024.
URBACT PROJEKAT „C4TALENT“
Održan sastanak u cilju kreiranja lokalnog akcionog plana
19.04.2024.
POKRENUTA NOVA PROCEDURA JAVNE NABAVKE
Proširenje sistema video nadzora na području MZ „Crni vrh-Gorica“
Više vijesti