Bećirević izabran za predsjednika Skupštine Saveza općina i gradova FBiH

Tokom drugog dana održavanja Izborne skupštine Saveza općina i gradova Federacije BiH u Fojnici, odlučeno je 7. februara 2013. godine da načelnik Općine Centar Sarajevo Dževad Bećirević naredne četiri godine obavlja funkciju predsjednika Skupštine Saveza općina i gradova FBiH.
Bećirević izabran za predsjednika Skupštine Saveza općina i gradova FBiH

 

Izbornoj skupštini su, osim 80 načelnica i načelnika općina iz Federacije BiH,  prisustvovali brojni gosti među kojima su bili šefica Ureda Vijeća Evrope u BiH Mary Ann Hennessey, ambasador Kraljevine Švedske u BiH Bo William Hedberg, ambasador Švicarske konfederacije Andre Schaller, predsjedavajući oba doma Parlamenta FBiH Radoje Vidović i Fehim Škaljić te predstavnici partnerskih domaćih i međunarodnih organizacija.

Tokom dvodnevnog boravka u Fojnici razgovarano je o jačanju uloge jedinica lokalne samouprave. Ocijenjeno je da je položaj lokalnih jedinica nezadovoljavajući zbog nepoštovanja zakonskih odredbi za prenos nadležnosti s viših nivoa vlasti na lokalni nivo, što podrazumijeva i prenos adekvatnih finansijskih sredstava za ostvarivanje tih nadležnosti.

Predsjedavajući Skupštine Saveza Ivo Jerkić i direktorica Saveza Vesna Travljanin su skrenuli pažnju i na neusvajanje zakona koji su od krucijalne važnosti za funkcioniranje jedinica lokalne samouprave (npr. zakon o šumama FBiH, zakon o koncesijama FBiH, zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pripadnosti javnih prihoda, zakon o premjeru i katastru nekretnina...).
Predsjedavajući oba doma Parlamenta FBiH pozvali su načelnike općina da putem Saveza sarađuju s tom federalnom zakonodavnom institucijom koja u konačnici usvaja zakone na kojima rade jedinice lokalne samouprave kroz Savez.
Također je upućena preporuka da načelnici općina uspostave veću međuopćinsku saradnju i ulože zajedničke napore za realizaciju projekata iz nadležnosti lokalnih zajednica, u skladu sa postojećim evropskim standardima.

19.04.2024.
OPĆINA CENTAR I KANTON SARAJEVO OBEZBIJEDILI MILION KM
Izmještanje dijela kanalizacione mreže na Šipu za Prvu transverzalu
19.04.2024.
URBACT PROJEKAT „C4TALENT“
Održan sastanak u cilju kreiranja lokalnog akcionog plana
19.04.2024.
POKRENUTA NOVA PROCEDURA JAVNE NABAVKE
Proširenje sistema video nadzora na području MZ „Crni vrh-Gorica“
Više vijesti