Prijedlozi MZ ''Soukbunar'' za budžet Općine Centar za 2013.

U Mjesnoj zajednici ''Soukbunar'' (Soukbunar 203) održana je 6. februara 2013. godine javna rasprava o nacrtima Budžeta Općine Centar i Programa rada Općinskog vijeća Centar za ovu godinu.
Prijedlozi MZ ''Soukbunar'' za budžet Općine Centar za 2013.

Zbor građana je vodio predsjednik Savjeta MZ i vijećnik u Centru Eso Tucaković. Osim predstavnika općinskih službi, skupu su prisustvovali predsjedavajuća Općinskog vijeća Centar Varja Nikolić te vijećnici: Edin Šikalo, Amra Zulfikarpašić, Inda Handžić, Suvad Kerla, Edina Latif, Haris Fazlagić, Amer Herenda, Hamdija Hasanović i Mustafa Mulić.

Stanovnici Soukbunara su iznijeli sljedeće prijedloge za ovogodišnji budžet Općine Centar:Rekonstrukcija i održavanje ulica: sanacija ulica Jusufa Tanovića i Debelo brdo te dijelova ulica Urijan Dedina (čikma kod broja 109) i Soukbunar (sa izgradnjom parkinga); uređenje pristupnog puta prema objektu Mjesne zajednice; izgradnja puta u haremu ''Hambina carina''.  Semaforizacija i vertikalna signalizacija: postaviti ''ležećeg policajca'' kod Osnovne škole ''Hasan Kaimija'' i saobraćajno ogledalo na raskršću ulica Put Mladih muslimana, Nurudina Gackića i Cicin han. Javna rasvjeta i elektro mreža: postaviti javnu rasvjetu u ulicama Cicin han 55 i 106 i Urijan Dedina 8 te oko škole ''Hasan Kaimija''; popraviti rasvjetu na sportskom igralištu u Trebevićkoj ulici. Vodovod i kanalizacija: završiti rekonstrukciju vodovodne mreže u ulicama Cicin han i Porodice Foht (od broja 20 do objekta MZ); popraviti slivničke rešetke duž Ulice Soukbunar. Stepeništa i rukohvati: izgraditi nova stepeništa u ulicama Nurudina Gackića 36 i 54, Urijan Dedina (od semafora do ulaza u Jevrejsko groblje) i kod džamije na Soukbunaru; postaviti rukohvatne ograde na stepeništu u Ulici Nurudina Gackića 26-57 i duž strmih dijelova te ulice kao i ulica Soukbunar 213-217 i Vranjače 1-5. Sanacija klizišta: izgraditi potporne zidove u ulicama: Vefika Karabdića 31, Vranjače 84, Jusufa Tanovića 18, Porodice Foht 16 i 27, Put Mladih muslimana 27. Također je predloženo postavljanje drenažnog sistema za prikupljanje podzemnih voda u Ulici porodice Foht, koje uzrokuju pomjeranje tla i oštećenja komunalne infrastrukture. Odlaganje otpada: izgraditi niše za kontejnere u ulicama Urijan Dedina 81 (kod ambulante porodične medicine), Vranjače i Trebevićka; ukloniti nelegalne deponije smeća u ulicama Trebevićka (kod kasarne ''Bosut''), Porodice Foht i Vranjače (iza broja 86). Uređenje javnih površina: popraviti mobilijar na sportskom igralištu u Trebevićkoj ulici. Ostalo: izraditi regulacioni plan za područje Soukbunara; urediti prostor oko objekta MZ ''Soukbunar''; postaviti spomen česmu kod škole ''Hasan Kaimija'' te spomen-ploče porodici Lučkin i na kući gdje je bila ratna ambulanta na Soukbunaru.

19.04.2024.
OPĆINA CENTAR I KANTON SARAJEVO OBEZBIJEDILI MILION KM
Izmještanje dijela kanalizacione mreže na Šipu za Prvu transverzalu
19.04.2024.
URBACT PROJEKAT „C4TALENT“
Održan sastanak u cilju kreiranja lokalnog akcionog plana
19.04.2024.
POKRENUTA NOVA PROCEDURA JAVNE NABAVKE
Proširenje sistema video nadzora na području MZ „Crni vrh-Gorica“
Više vijesti