Zbor građana MZ ''Trg Oslobođenja-Centar''

Javna rasprava o nacrtima Budžeta Općine Centar i Programa rada Općinskog vijeća Centar za 2013. godinu održana je i u Mjesnoj zajednici ''Trg oslobođenja-Centar'' (Mis Irbina 18) 7. februara 2013. godine.
Zbor građana MZ ''Trg Oslobođenja-Centar''

Zboru građana, kojeg je vodio predsjednik Savjeta MZ Faris Kujundžić, prisustvovali su predstavnici općinskih službi, predsjedavajuća Općinskog vijeća Centar Varja Nikolić te vijećnici: Zora Ostojić, Inda Handžić, Suvad Kerla, Edin Šikalo, Ismir Jusko, Amer Herenda, Haris Fazlagić, Mustafa Mulić i Hamdija Hasanović.

Sa ovog zbora građana upućeni su sljedeći prijedlozi za općinski budžet: Rekonstrukcija i održavanje ulica: sanacija Pozorišnog trga – Susan Sontag; sanacija trotoara u ulicama Dalmatinska, Mehmeda Spahe, Kaptol i Buka; popločavanje dvorišta u Titovoj 54; sanacija prolaza i parkinga u Ulici branilaca Sarajeva 19-a i 19-b; asfaltiranje parkinga u dvorištu Dalmatinska 4. Vodovod i kanalizacija: sanacija kanalizacionog priključka Radićeva 1, 3 i 5; ugradnja odvoda za površinske vode na trotoaru kod raskrsnice Radićeva-Mis Irbina. Stepeništa: sanacija pristupnog stepeništa stambenom objektu u Ulici Buka 1. Javne površine i dječija igrališta: urediti zelene površine u ulicama Gimnazijska i Branilaca Sarajeva 34; postaviti klupe i obnoviti mobilijar u parku na uglu Dalmatinske i Mehmeda Spahe; urediti arheološki park sa ostacima Kalin hadži Alijine džamije u Ulici branilaca Sarajeva; urediti manje zelene površine ispred zgrade ''Svjetlosti''. Saobraćajna signalizacija: postaviti znakove zabrane zaustavljanja i parkiranja (osim za stanare zgrade) u ulicama Dalmatinska 4 i Ćemaluša. Javna rasvjeta: postaviti javnu rasvjetu na fasadama stambenih objekata u ulicama Branilaca Sarajeva 16, Mis Irbina 18 i 20, u dvorištu u Titovoj 54 i u Velikom parku. Stambeni objekti: uraditi sanaciju fasada stambenih zgrada u ulicama: Buka 1, Kaptol 2, 4 i 14, Titova 54, Radićeva 1, 3 i 5, Mis Irbina 26. Odlaganje otpada: urediti mjesta za kontejnere kod raskrsnice ulica Kaptol i Mehmeda Spahe; postaviti korpe za otpatke u ulicama Radićeva, Dalmatinska, Kaptol, Pruščakova 8, Branilaca Sarajeva, Ćemaluša i u Velikom parku. Klizišta: sanacija klizišta u ulicama Buka 4 i 6; Pruščakova 29, Mehmeda Spahe 18. Ostalo: Postaviti table sa isticanjem zabrane odlaganja komunalnog otpada i zabrane izvođenja kućnih ljubimaca u dječiji park u Ulici branilaca Sarajeva.

19.04.2024.
OPĆINA CENTAR I KANTON SARAJEVO OBEZBIJEDILI MILION KM
Izmještanje dijela kanalizacione mreže na Šipu za Prvu transverzalu
19.04.2024.
URBACT PROJEKAT „C4TALENT“
Održan sastanak u cilju kreiranja lokalnog akcionog plana
19.04.2024.
POKRENUTA NOVA PROCEDURA JAVNE NABAVKE
Proširenje sistema video nadzora na području MZ „Crni vrh-Gorica“
Više vijesti