Besplatna pravna pomoć u Općini Centar

Prema izvještaju Službe za opću upravu Općine Centar, tokom protekle godine godine u ovoj sarajevskoj općini pružena je besplatna pravna pomoć za 770 građana.
Besplatna pravna pomoć u Općini Centar

 

Pružajući ovu vrstu pomoći, službenica zadužena za taj segment sačinjavala je za građane žalbe, prigovore i zahtjeve po raznim osnovama te dala veliki broj usmenih pravnih savjeta. Tokom 2012. godine zabilježen je porast broja zahtjeva za pravnu pomoć upućenih online, koja je građanima dostupna putem web stranice Općine Centar: www.centar.ba, na podstranici e-uprava. Na upite ovakve vrste odgovoreno je na 279 online zahtjeva.

Najveći broj zahtjeva za pravnu pomoć se odnosio na izradu žalbi iz oblasti prostornog uređenja, ostvarivanju prava iz oblasti socijalne zaštite, stambenih i imovinsko-pravnih poslova, urbanističko-građevinske inspekcije te boračko-invalidske zaštite. Također je službenica zadužena za pravnu pomoć građanima sastavljala različite izjave i zahtjeve kao na primjer za donaciju, dodjelu stana i drugo. Osim toga, pružala je pravne savjete za legalizaciju stambenih objekata, izdavanje urbanističke saglasnosti, ostvarivanje prava na invalidninu, sklapanje braka prije punoljetstva, promjenu/ispravku podataka upisanih u matične knjige... Građanima su pružene i informacije o ostvarivanju njihovih prava iz oblasti starateljstva, sklapanja braka, kao i kad je u pitanju registracija firmi, pristup informacijama i slično.

U sklopu pružanja besplatne pravne pomoći, nadležna općinska službenica je za naše sugrađane sastavljala prigovore i ostala pismena koja se upućuju drugim organima uprave, institucijama i ustanovama, poput Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo, Ministarstva stambenih pitanja KS, Ministarstva privrede Kantona Sarajevo itd.

Pravna pomoć je, u jednostavnijim slučajevima, pružana odmah, a ukoliko se radilo o složenijim predmetima, zahtjevi korisnika su rješavani u roku od 24 sata. Veliki broj pravnih savjeta dat je i putem telefona. U izvještajnom periodu kod pružanja besplatne pravne pomoći ostvarivana je stalna saradnja sa službama za upravu i drugim službama Općine Centar.

19.04.2024.
OPĆINA CENTAR I KANTON SARAJEVO OBEZBIJEDILI MILION KM
Izmještanje dijela kanalizacione mreže na Šipu za Prvu transverzalu
19.04.2024.
URBACT PROJEKAT „C4TALENT“
Održan sastanak u cilju kreiranja lokalnog akcionog plana
19.04.2024.
POKRENUTA NOVA PROCEDURA JAVNE NABAVKE
Proširenje sistema video nadzora na području MZ „Crni vrh-Gorica“
Više vijesti