Prijem novih volontera u Općini Centar

U Općini Centar je 15. marta 2013. godine upriličeno potpisivanje ugovora sa šest mladih osoba kojima je pružena mogućnost da narednu godinu dana volontiraju u općinskim službama.
Prijem novih volontera u Općini Centar

 

Radi se o diplomiranim i bachelor studentima sa Fakulteta za javnu upravu, Ekonomskog i Fakulteta kriminalističkih nauka, te Filozofskog i Poljoprivrednog fakulteta. Prilikom potpisivanja ugovora Jasna Beba, pomoćnica načelnika za opću upravu je, uz riječi dobrodošlice, upoznala nove volontere sa njihovim pravima i obavezama tokom perioda volontiranja u Općini Centar.

Za volonterski rad, koji nije radni odnos, volonteri imaju pravo na novčanu naknadu, koja je, do donošenja novih zakonskih propisa, u visini toplog obroka uposlenika Općine. Za sve volontere koji stanuju na udaljenosti najmanje dva kilometra od Općine Centar obezbijeđena je mjesečna karta za gradski prevoz. Svaka služba određuje mentora, koji je zadužen za stručno usavršavanje i praćenje rada svakog volontera. U Općini Centar su nastojanja usmjerena da mladi što više nauče, što potvrđuje činjenica da prilikom konkurisanja za budući posao volonteri Općine Centar pokazuju zavidan nivo znanja. Na kraju svog jednogodišnjeg staža, dobijaju potvrdu o završetku volontiranja čime su stekli uvjete za apliciranje za posao.

Prema planu obuke i stručnog usavršavanja, za volontere će u narednom periodu biti organizovana predavanja iz oblasti informacionih tehnologija te kancelarijskog poslovanja, a već su upoznati sa usvojenim Kodeksom ponašanja uposlenika.

Općina Centar je od 2001. godine, kao prvi lokalni organ uprave u Kantonu Sarajevo, uvela praksu prijema volontera. Tokom posljednjih dvanaest godina u Općini Centar je volontiralo oko 350 mladih ljudi raznih struka. Najveći broj volontera je visoke stručne spreme (294), od čega je najviše iz pravne struke (96), ekonomskih nauka (32) i sa diplomom profesora filozofije i sociologije (33). Zatim slijede diplomirani ili bachelor politolozi (27), socijalni radnici (25), inženjeri arhitekture (16)... Također je u Općini Centar volontiralo i 48 osoba sa završenom srednjom školom te osam volontera sa višom školskom spremom.