Počela interna provjera sistema kvaliteta u općinskim službama

Prema procedurama integriranog sistema kvaliteta po međunarodnim standardima ISO 9001:2008 i 14001:2004 u Općini Centar potrebno je jednom godišnje provesti internu provjeru funkcionisanja i unapređivanja sistema kvaliteta u svim općinskim službama, s ciljem poboljšanja kvaliteta usluga građanima. Ove godine provjera u 12 općinskih službi planirana je za 20. i 21. mart.
Počela interna provjera sistema kvaliteta u općinskim službama

 

Uvodni sastanak, koji predstavlja zvaničan početak auditiranja, održan je 20. marta 2013. godine a prisustvovali su članovi Tima za poboljšanje kvaliteta, interni auditori i rukovodioci općinskih službi. Sastanak je vodila Jasna Beba, rukovodilac Tima, koja je prisutne upoznala o ciljevima, planu i programu ovogodišnje interne provjere te na šta se posebno treba obratiti pažnja. –Cilj ovogodišnjeg dvodnevnog audita u svim službama Općine Centar je da se utvrdi u kojoj mjeri se provode procedure u skladu sa ISO standardima te ostvaruju planovi i poboljšanja. Tokom ova dva dana, šest audit timova će obaviti provjeru funkcionisanja sistema kvaliteta. I ove, kao i prethodne godine vođa audit timova je Amir Mujan– kazala je Beba.

Prema planu i programu internog audita, kojeg je 28. januara 2013. odobrio načelnik Općine Centar Dževad Bećirević kao Q menadžer kvaliteta, danas su planirane provjere u službama za: zajedničke poslove; privredu i finansije; prostorno uređenje i komunalne poslove; boračko-invalidsku zaštitu; lokalnu samoupravu; informatiku i informisanje; civilnu zaštitu. Za 21. mart je planirana provjera u službama za: lokalnu samoupravu; obrazovanje, kulturu i sport; stambene poslove; imovinsko-pravne poslove; rad, socijalna pitanja i zdravstvo; opću upravu. Radi se o 16. po redu internoj provjeri funkcionisanja i unapređivanja standarda upravljanja kvalitetom ISO 9001:2008 (QMS-Quality management system), odnosno sedmoj po redu provjeri standarda upravljanja okolišem ISO 14001:2004 (sistem okolinskog upravljanja EMS – Environmental Management System).