Obnovljena staza i stepenište u Ulici Himze Polovine

U naselju Breka, na području mjesne zajednice "Breka-Koševo II", završena je sanacija staze i stepeništa u Ulici Himze Polovine, ispred ulaza u stambenu zgradu na broju 31.
Obnovljena staza i stepenište u Ulici Himze Polovine

Investitor Općina Centar je za realizaciju tog projekta izdvojila iz svog budžeta 8.200 KM.

Tokom sanacionih radova uklonjene su oštećene i popucale kulir ploče zajedno sa betonskom podlogom. Zatim je urađeno betoniranje nove podloge stepeništa u koju je ugrađena armatura i tamponski sloj debljine 10 centimetara. Obnovljeno stepenište i staza popločani su sa nešto više od  45 kvadratnih metara novih kulir ploča.

Radove je izvodila građevinska firma ''Sela'', dok je ''Energoinvest'' d. d. Sarajevo bio zadužen za nadzor projekta sanacije stepeništa i staze u Ulici Himze Polovine 31.