Veliki broj zahtjeva za izmjene činjenica u matičnim knjigama

U periodu od 4. do 12. marta 2013. godine, odnosno za samo osam dana, u Službu za opću upravu Općine Centar pristiglo je 130 novih zahtjeva za ispravke i dopune činjenica u matičnim knjigama.
Veliki broj zahtjeva za izmjene činjenica u matičnim knjigama

-S obzirom na to da je novim federalnim Zakonom o matičnim knjigama, koji je stupio na snagu 11. maja 2012. godine, nadležnost za ispravke i dopune činjenica u matičnim knjigama prebačena sa kantonalnog MUP-a na općine odnosno njihove službe za opću upravu, mi upravne postupke vodimo sa postojećim ljudskim resursima. Četiri pravnice u Službi za opću upravu Općine Centar su, pored njihovih svakodnevnih redovnih zadataka, dobile i obavezu da vode rješavanje ovih predmeta. Pomenuti zakon je predvidio rok za rješavanje od 30 do 60 dana, ali s obzirom na činjenicu da ljudi ne mogu ostvariti svoje pravo, mi pokušavamo, koliko nam naše mogućnosti dozvoljavaju, da skratimo te rokove. Od stupanja na snagu novog Zakona o matičnim knjigama, tačnije od juna pa do kraja prošle godine imali smo 1.896 pristiglih zahtjeva za izmjene i dopune činjenica u matičnim knjigama, od kojih je u zakonskom roku riješeno 1.694 predmeta ili 89%– kazala je Jasna Beba, pomoćnica načelnika za opću upravu Općine Centar.

Osim navedenog, federalni Zakon o matičnim knjigama je prebacio na Službu za opću upravu i nadležnost za donošenje rješenja u poslovima oko upisa činjenica rođenja i smrti po isteku zakonskog roka od 30 dana za prijavu u matičnim knjigama, što je do sada također bilo u nadležnosti MUP-a Kantona Sarajevo.