Načelnik Bećirević podržao svjetsku kampanju za smanjene rizika od katastrofe

Tokom održavanja konferencije pod nazivom ''Platforma za smanjenje rizika od katastrofa u BiH'', u zgradi zajedničkih institucija BiH na Marijin Dvoru (Trg BiH 1) 25. marta 2013. godine načelnik Općine Centar Dževad Bećirević je, zajedno sa Margaret Valstrom (Margareta Wahlström), specijalnom predstavnicom Generalnog sekretara UN-a za smanjenje rizika od katastrofa, potpisao izjavu za pristupanje Općine Centar projektu pod nazivom ''Učinimo gradove otpornijim: Moj grad se sprema'', kao prve općine u BiH koja je pristupila ovom projektu.
Načelnik Bećirević podržao svjetsku kampanju za smanjene rizika od katastrofe

 

Ured za smanjenje rizika od katastrofa (UNISDR) je tokom 2010. godine pokrenuo svjetsku kampanju, čija je svrha veće angažovanje gradonačelnika i lokalnih vlasti u smanjenju rizika od katastrofa.

U okviru ovog projekta je 25. i 26. marta 2013. godine održana pomenuta konferencija, kojoj su prisustvovali predstavnici institucija državne uprave, javnih preduzeća, privatnog sektora te međunarodnih organizacija. Konferencija je organizirana uz pomoć Ureda za smanjenje rizika od katastrofa pri Ujedinjenim nacijama u saradnji sa Ministarstvom sigurnosti BiH, kao domaćinom skupa. U izradu strateških dokumenata, kada je u pitanju smanjenje rizika od katastrofa, aktivno je uključena i međunarodna humanitarna organizacija ''Save the Children'' koja planira obaviti edukaciju djece o tome kako se ponašati u situacijama katastrofe.

Sredinom ove godine, tačnije od 21. do 23. maja u Ženevi će biti održana ''Globalna platforma za smanjenje rizika od katastrofa'' kojoj će, u ime Općine Centar, prisustvovati načelnik Dževad Bećirević. Općina Centar je 1.342. općina u svijetu koja je pristupila ovoj globalnoj kampanji. U susjednoj Hrvatskoj su to već učinili Zagreb, Dubrovnik i Bjelovar.  Prva ovakva skupština na svjetskom nivou je održana u japanskom gradu Kobe 2005. godine, kada je 168 država, uključujući i BiH, pristupila svjetskoj Platformi za smanjenje rizika od katastrofa.

24.05.2024.
OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA „MLADEN POZAJIĆ“
Općina podržala odlazak učenika na međunarodno muzičko takmičenje
24.05.2024.
PODIJELJENE MEDALJE I PEHARI ZA PRVA TRI OSVOJENA MJESTA
Završen turnir u košarci za osnovce Centra
Više vijesti