Općinsko vijeće zasjeda 28. marta

Redovna 5. sjednica Općinskog vijeća Centar će biti održana u četvrtak, 28. marta 2013. godine u 11 sati, u velikoj sali Općine Centar Sarajevo, Mis Irbina 1.
Općinsko vijeće zasjeda 28. marta

 

 

D N E V N I   R E D:

          1.   Usvajanje zapisnika sa 4. redovne sjednice Općinskog vijeća Centar

          2.    

  1.          Vijećnička pitanja i inicijative
  2.     Izvještaj nosilaca projekta vodosnabdijevanja područja Nahorevo, Betanija, Šip, Poljine

           3.   Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Centar za 2012. godinu

           4.   Prijedlog budžeta Općine Centar za 2013. godinu

           5.   Prijedlog odluke o izvršavanju Budžeta Općine Centar za 2013. godinu

          6.   Prijedlog programa rada Općinskog vijeća Centar u 2013. godini

7.   Prijedlog odluke o određivanju matičnog područja i središta matičnog  područja Općine Centar

8.   Prijedlog odluke o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plaće, dodataka na plaću i naknada plaće izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika, državnih službenika i namještenika Općine Centar

9.   Prijedlog odluke o naknadama vijećnicima, članovima radnih tijela i članovima Općinske izborne komisije

10. Prijedlozi odluka, rješenja i zaključaka u vezi sa zahtjevima za preuzimanje, raspolaganje i dodjelu gradskog građevinskog zemljišta (Prijedlog odluke o davanju naknadne saglasnosti Vladi Kantona Sarajevo za raspolaganje gradskim građevinskim zemljištem u cilju davanja koncesije za izgradnju javne podzemne garaže kod Narodnog pozorišta; prijedlozi rješenja za dodjelu zemljišta u svrhu legalizacije izgrađenih objekata)

11. Prijedlozi odluka o dodjeli zamjenskih stanova na privremeno korištenje licima čiji su stambeni objekti srušeni

12. Izvještaj o ostvarivanju općinske politike i aktivnostima općinskog načelnika u 2012. godini

13. Prijedlozi odluka o imenovanju: zamjenika predsjedavajuće Općinskog vijeća Centar, pravobranioca Općine Centar i njegovog zamjenika te sekretara Općinske izborne komisije

14. Izvještaj o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku u 2012. godini

15. Izvještaj o investiranju raspoloživih novčanih sredstava Općine Centar za 2012. godinu.