Prezentacija projekta informacionog sistema ''e-vijeće''

U Općini Centar 27. marta 2013. godine Zlatko Voljevica, pomoćnik načelnika za informatiku i informisanje je predsjednicima klubova partija koje participiraju u Općinskom vijeću Centar prezentirao novi informacioni sistem ''e-vijeće'', koji je prvenstveno namijenjen vijećnicima Općinskog vijeća Centar i članovima komisija Vijeća.
Prezentacija projekta informacionog sistema ''e-vijeće''

Prezentaciji su također prisustvovali predsjedavajuća Općinskog vijeća Varja Nikolić i dopredsjedavajući Nedžad Ajnadžić.

Nakon što je predstavio historijat razvoja informacionog sistema u Općini Centar u protekle gotovo dvije decenije, Voljevica je govorio o koracima koje treba poduzeti za uvođenje novog sistema ''e-vijeće''.

–Informacioni sistem ''e-vijeće'' je kompleksan informatičko-organizacioni sistem koji predstavlja novi pristup radu Općinskog vijeća s ciljem povećanja njegove efikasnosti, transparentnosti, primjene modernih komunikacija i tehnologija te smanjenja troškova štampanja materijala za sjednicu i njegovu distribuciju. Provedbom novog sistema vijećnici bi imali kompletan materijal i potrebne zakonske procedure na jednom mjestu, poboljšanu komunikaciju kako između vijećnika tako i sa službama Općine i građanima, kao najprioritetnijeg segmenta. Za implementaciju ovog projekta, pored korištenja postojećeg konferencijskog sistema u sali Vijeća i formiranih e-mail adresa za vijećnike, koje je već napravila Služba za informatiku i informisanje, potrebno je uraditi digitalizaciju potrebnih dokumenata, koji bi za vijećnike bili dostupni na svakom mjestu gdje postoji internet konekcija. Korisnici novog sistema bi bili u obavezi da se dosljedno pridržavaju svih odredbi pravilnika o korištenju ovog sistema, dok bi za administraciju kompletnog sistema bila zadužena Služba za informatiku i informisanje Općine Centar– kazao je Voljevica i dodao:

-S obzirom na kompleksnost projekta, realizaciju smo podijelili u nekoliko faza. Prva faza bi podrazumijevala servisiranje postojećeg konferencijskog sistema u sali Općinskog vijeća, zatim slijedi kreiranje i korištenje e-mail adresa vijećnika, nabavka laptopa za vijećnike te dorada web stranice Općine Centar. Nakon toga je u planu nabavka ili kreiranje vlastitog aplikativnog softvera za vođenje sjednica Vijeća, potom audio-video prenos sjednica Općinskog vijeća preko Interneta, dok je u zadnjoj fazi predviđeno uspostavljanje video linka dežurnog vijećnika koji će moći na taj način komunicirati sa građanima.

Nedžad Ajnadžić, dopredsjedavajući Vijeća je kazao da je veoma zadovoljan prezentacijom projekta i da je potrebno u što kraćem vremenskom roku uraditi pravilnik i upustvo za korištenje novog sistema. -Svi se slažemo da je ovo dobar projekt koji će rezultirati smanjenjem troškova i povećanjem efikasnosti rada- kazao je Ajnadžić, a njegovom mišljenju se pridružila i predsjedavajuće Nikolić i predsjednici klubova stranaka koje participiraju u Općinskom vijeću Centar.