Komunalni projekti

Sanacija ploča u Ferhadiji planirana tokom ovog ljeta

Služba za prostorno uređenje Općine Centar je tokom ove građevinske sezone planirala rekonstrukciju dijela šetališta Ferhadije od ulice Maršala Tita do zgrade Gradske tržnice „Markale“, koji pripada centralnoj gradskoj Općini.
Sanacija ploča u Ferhadiji planirana tokom ovog ljeta

Sam obim pomenutih radova će najviše zavisiti od iznosa finansijskih sredstava koja će biti obezbjeđena usvajanjem Budžeta Općine Centar za ovu godinu, te stručnim mišljenjem komunalnih preduzeća, čija infrastruktura će također biti obuhvaćena projektom rekonstrukcije.

Tokom marta ove godine je započela rekonstrukcija dijela ulice Ferhadija, od Ekonomskog fakulteta do Apoteke „Stari Grad“, koji pripada Općini Stari Grad. Osim zamjene dotrajalih ploča, projektom je također planirana i izmjena dotrajalih vodovodnih, plinskih i telefonskih instalacija.