Upis djece u prvi razred osnovne škole

Upis djece u prvi razred osnovne škole obavlja se u aprilu i augustu mjesecu, na osnovu spiskova djece koje školama dostavljaju općine. Pohađanje osnovne škole u trajanju od devet godina je obavezno za djecu uzrasta od šest do petnaest godina. U prvi razred ove godine će krenuti djeca rođena 2007. i 2008. godine, koja su do 1. marta tekuće godine navršili 5 i po godina.
Upis djece u prvi razred osnovne škole

Pri upisu potrebno je dostaviti: izvod iz matične knjige rođenih, ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove i uvjerenje/certifikat da je dijete u godini pred polazak u školu pohađalo obavezni predškolski program za djecu. Upis će se obavljati u prostorijama osnovnih škola.

Ocjenu sposobnosti djece pri upisu u osnovnu školu obavlja komisija sastavljena od pedagoga i psihologa te nastavnika razredne nastave, uz prethodno pribavljeno ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove. Na osnovu mišljenja komisije, dijete može privremeno biti oslobođeno upisa u redovnu osnovnu školu, najdalje do navršenih sedam godina života. Škola koja ima odgovarajuće kadrovske i prostorne uvjete može odobriti upis u školu i mlađem djetetu, ukoliko to traže roditelji ili staratelji i kada se, nakon razmatranja preporuke relevantnih stručnjaka, utvrdi da je to u najboljem interesu djeteta.