Uklonjen napušteni ruševni objekt na Soukbunaru

Služba za inspekcijske poslove Općine Centar je 1. aprila 2013. godine u podnevnim satima primila telefonski poziv građana u kojem su obavijestili da je tog dana došlo do obrušavanja ruševnog stambenog objekta u Ulici porodice Foht 122 na Soukbunaru, što je predstavljalo opasnost po ljudske živote i susjedne objekte.
Uklonjen napušteni ruševni objekt na Soukbunaru

Isti dan je urbanističko-građevinska inspektorica izašla na teren u pomenutu ulicu gdje je konstatovala da su primjedbe građana opravdane i da postoji opasnost od daljnjeg urušavanja napuštenog objekta, posebno što je u blizini osnovna škola. Stoga je kontaktirala predstavnike građevinske firme ''Bosman'', sa kojom Općina Centar ima potpisan okvirni sporazum za uklanjanje bespravno izgrađenih i ruševnih objekata na području centralne gradske općine. Isti dan u popodnevnim satima je firma ''Bosman'' angažovala radnike i mehanizaciju na uklanjanju ostataka obrušenog objekta. Tokom radova pripadnici Prve policijske uprave - Policijske stanice Centar su regulisali saobraćaj. Kompletan objekt je uklonjen do 21.30 sati i očišćena parcela na kojoj je bila ruševina.