Općina Centar se uključila u projekt pomoći žrtvama mina

U Općini Centar 3. aprila 2013. godine su Dževad Bećirević, načelnik Općine i Elmir Bojadžić, direktor organizacije Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland (ASB) za BiH potpisali okvirni sporazum o saradnji na projektu pod nazivom ''Socio-ekonomsko osnaživanje žrtava mina i njihovih porodica kroz poslovnu obuku i stvaranje mogućnosti za zapošljavanje''.
Općina Centar se uključila u projekt pomoći žrtvama mina

Pomenuta nevladina organizacija, u saradnji sa njenim projektnim partnerima ''Eco sportska grupa'' i Trening i konsalting organizacija ''Izbor Plus'', realizira projekt koji ima za cilj provođenje poslovne obuke i dodjelu grantova za zapošljavanje namijenjenih žrtvama mina ili članovima njihovih porodica. Projekt se provodi na području 15 općina u Federaciji BiH (među kojima je i Općina Centar), u četiri općine u Republici Srpskoj i u Brčko Distriktu.

Glavni finansijer projekta, čija realizacija slijedi tokom naredne dvije godine, je Evropska unija koja će za tu namjenu izdvojiti 1.000.000 eura, dok će općine u BiH i Distrikt Brčko obezbijediti 130.000 eura, a ASB 17.200 eura.

Potpisom okvirnog sporazuma Općina Centar je u obavezi da u ovoj godini obezbijedi finansijska sredstva u iznosu do 7.000 KM i adekvatan prostor potreban za obuku aplikanata.

Javni poziv na koji se mogu prijaviti svi zainteresovani će biti oglašen naknadno na oglasnoj tabli u Općini Centar (Mis Irbina 1), u prostorijama 15 mjesnih zajednica i na web stranici Općine. Do tada sve potrebne informacije građani mogu dobiti u Službi za rad, zdravstvo i socijalna pitanja Općine Centar na broj telefona 033/562-450.