Zemaljski muzej pridružiti Univerzitetu u Sarajevu

Senat Univerziteta u Sarajevu je jednoglasnom odlukom prihvatilo inicijativu da se Zemaljski muzej priključi Univerzitetu kao pridružena članica, s ciljem da se riješi problem finansiranja ove institucije i otvaranja njenih vrata za javnost.
Zemaljski muzej pridružiti Univerzitetu u Sarajevu

Tim povodom je u Općini Centar 5. aprila 2013. godine održan sastanak na kome su, osim predsjedavajuće Općinskog vijeća Centar Varje Nikolić i njenog zamjenika Nedžada Ajnadžića te vijećnika, također prisustvovali: Adnan Busuladžić, direktor Zemaljskog muzeja, Faruk Mekić, prorektor za oblast naučno-istraživačkog rada Univerziteta u Sarajevu i Nihad Halilbegović, ratni rukovodilac u Općini Centar koji je aktivno učestvovao u spašavanju blaga Zemaljskog muzeja tokom proteklog rata.

Na sastanku kojeg je vodio Nedžad Ajandžić, svi prisutni predstavnici političkih partija koje participiraju u Općinskom vijeću Centar, potpisali su inicijativu da podržavaju ideju da Zemaljski muzej postane pridružena članica UNSA.

–Inicijativa će biti proslijeđena na izjašnjavanje Općinskom vijeću Centar za narednu sjednicu koja je planirana za kraj aprila. Također ćemo uputiti inicijativu, za koju ne sumnjam da će dobiti podršku Vijeća, da se u rebalansu općinskog budžeta za ovu godinu izdvoje određena sredstva za pomoć Zemaljskom muzeju. Ovo je jedan od koraka koje treba učiniti kako bi Zemaljski muzej otvorili za javnost– kazao je Ajnadžić.

-Svaka ideja koja je vezana za spašavanje kulturnih ustanova će dobiti podršku Općine Centar. Zemaljski muzej koji je smješten na području naše općine ima ulogu da educira građane, a posebno mlade. Općinsko vijeće Centar je osnovalo Komisiju za kulturu putem koje možemo realizirati neke dobre ideje za pomoć Zemaljskom muzeju– kazala je Varja Nikolić.

Adnan Busuladžić, direktor Zemaljskog muzeja je upoznao prisutne o historijatu događaja koji su prethodili zatvaranju ove institucije. –Do 2010. godine smo od Ministarstva civilnih poslova BiH godišnje dobijali 850 000 KM, koje smo koristili za plaćanje uposlenika i projekte. Nakon toga smo dobili mogućnost da apliciramo na grant u iznosu od 350.000 KM namijenjen projektima Muzeja. Također smo dobili informaciju da je najmanje pola tog iznosa, mimo konkursne procedure, uplaćeno Muzeju savremene umjetnosti RS-a. Uposlenici Muzeja već 18 mjeseci nisu dobili plaću– naveo je Busuladžić.

Vijećnik Slaven Kovačević je ovom prilikom predložio da Zemaljski muzej dostavi program posjete djece Zemaljskom muzeju, kako bi Općinsko vijeće Centar za 11 osnovnih škola finansiralo takav projekt, dok je Edina Latif dodala da ovim aktivnostima na spašavanju Zemaljskog muzeja ustvari spašavamo BiH kao 1992. godine, kada je to učinjeno oružanom borbom. –Kao vijećnica u Gradskom vijeću, mogu obećati da ćemo uputiti inicijativu na Gradskom vijeću za uključenje u akciju spašavanja jedne od najznačajnijih institucija BiH– kazala je Latif.

Kako je javnosti poznato, od 4. oktobra 2012. godine zatvorena su vrata Zemaljskog muzeja za posjetioce, tačno na godišnjicu njegovog osnivanja 1888. godine.

U znak solidarnosti, 195 svjetskih institucija kulture je učestvovalo u projektu ''Dan solidarnosti muzeja - 4. mart'' koji je predstavljao protest protiv zatvaranja Zemaljskog muzeja.