Pravobranilac Općine Centar i zamjenik položili zakletvu

U Općini Centar su 10. aprila 2013. godine Suanita Melunović i Ajdin Neradin zvanično stupili na dužnost pravobranioca Općine Centar odnosno njenog zamjenika.
Pravobranilac Općine Centar i zamjenik položili zakletvu

Oni su u prisustvu predsjedavajuće Općinskog vijeća Centar Varje Nikolić, dopredsjedavajućeg Vijeća Nedžada Ajnadžića i sekretara Općinskog vijeća Nasera Čopelja dali svečanu izjavu kojom su se obavezali da će se u vršenju njihove službe pridržavati ustava i zakona Bosne i Hercegovine, Federacije BiH i Kantona Sarajevo.

Davanjem svečane izjave imenovani su stupili na pomenute funkcije u skladu sa Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o Pravobranilaštvu Općine Centar.

Suaniti Melunović je ovo drugi mandat na poziciji općinskog pravobranioca. Ocijenivši da je u dosadašnjem radu na toj dužnosti ispunila visoke profesionalne kriterije, Općinsko vijeće Centar je na 5. redovnoj sjednici, održanoj 28. marta 2013. godine, ponovno imenovalo Suanitu Melunović za pravobranioca.

Suanita Nina Melunović je rođena 1967. godine. Diplomirala je na Pravnom fakultetu 1991. godine i položila pravosudni ispit 1998. godine. Do imenovanja za općinskog pravobranioca radila je u više službi Općine Centar, a bila je i zamjenik pravobranioca Općine Centar.

Ajdin Neradin, kojeg je Općinsko vijeće na pomenutoj sjednici imenovalo za zamjenika pravobranioca Općine Centar, rođen je 1982. godine. Nakon što je 2008. godine diplomirao na Pravnom fakultetu u Sarajevu položio je pravosudni ispit 2011. godine. Od 2009. radio je u tri bosansko-hercegovačke privatne firme gdje je bio angažovan na poslovima rukovodioca općih, kadrovskih i pravnih poslova.