Završeno treće i četvrto kolo nogometnog turnira 11 osnovnih škola

U sali sarajevskog FIS-a 11. aprila 2013. godine odigrane su utakmice trećeg i četvrtog kola nogometnog turnira jedanaest osnovnih škola sa područja općine Centar, čiji je organizator Općina a realizator Javna ustanova ''Centar za sport i rekreaciju''.
Završeno treće i četvrto kolo nogometnog turnira 11 osnovnih škola

U trećem kolu - grupa A ostvareni su sljedeći rezultati: OŠ Katolički školski centar - OŠ ''Hasan Kikić'' 4:1; OŠ ''Alija Nametak'' - OŠ ''Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak'' 3:1; OŠ ''Musa Ćazim Ćatić'' - OŠ ''Silvije Strahimir Kranjčević'' 2:1. Rezultati u grupi B: OŠ ''Safvet- beg Bašagić'' - OŠ ''Hasan Kaimija'' 8:2 i OŠ ''Vladislav Skarić'' - OŠ ''Isak Samokovlija'' 2:1.

U četvrtom kolu rezultati grupe A su sljedeći: OŠ Katolički školski centar - OŠ ''Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak'' 5:3; OŠ ''Musa Ćazim Ćatić'' - OŠ ''Alija Nametak'' 3:1 i OŠ ''Silvije Strahimir Kranjčević'' - OŠ ''Hasan Kikić'' 2:1. U grupi B postignuti su rezultati: OŠ ''Safvet-beg Bašagić'' - OŠ ''Isak Samokovlija'' 7:2 i OŠ ''Nafija Sarajlić'' - OŠ ''Hasan Kaimija'' 6:1.

Poredak ekipa nakon odigrana četiri kola su: Grupa A - OŠ ''Alija Nametak'' (9 bodova), OŠ Katolički školski centar (7), OŠ ''Musa Ćazim Ćatić'' (7), OŠ ''Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak'' (6), OŠ ''Silvije Strahimir Kranjčević'' (4), OŠ ''Hasan Kikić'' (1 bod). Poredak u Grupi B: OŠ ''Safvet- beg Bašagić'' (9 bodova), OŠ ''Nafija Sarajlić'' (6), OŠ ''Vladislav Skarić'' (6), OŠ ''Hasan Kaimija'' (3 boda), OŠ ''Isak Samokovlija'' (bez bodova).

Peto kolo takmičenja bit će održano u ponedjeljak, 15. aprila 2013. godine sa početkom u 8,30 sati.