Općina Centar izdvojila 20.000 KM za sterilizaciju i kastraciju pasa lutalica

Općina Centar je i ove godine u svom budžetu izdvojila 20.000 KM za kastraciju i sterilizaciju pasa lutalica. Ugovor o realizaciji tog budžetskog granta potpisali su u Općini 15. aprila 2013. godine načelnik Dževad Bećirević i direktor KJKP Veterinarska stanica Sarajevo dr. Jasmin Kazazović.
Općina Centar izdvojila 20.000 KM za sterilizaciju i kastraciju pasa lutalica

Pomenuta sredstva će biti upotrijebljena za ublažavanje i rješavanje problema prisustva velikog broja pasa lutalica na sarajevskim ulicama, odnosno za kastraciju i sterilizaciju pasa lutalica na području općine Centar. 

Veterinarska stanica Sarajevo, sa sjedištem u Ulici Nikole Šopa 41 na Stupu, će u saradnji sa nevladinim organizacijama - udruženjima za zaštitu životinja: ''Pomoć životinjama - Help Animals'', ''Prijatelji životinja u Bosni i Hercegovini'', ''AvMau'' i ''Avlijaneri'' te fondacijom za pse ''Dogs Trust'' realizirati ovaj projekt, a na osnovu zajednički potpisanog protokola kojim je regulisan način hvatanja i vraćanja pasa u prvobitno stanište. Članovi pomenutih nevladinih udruga i građani će, uz prethodnu koordinaciju sa Veterinarskom stanicom, dovoditi pse lutalice na kastraciju odnosno sterilizaciju te nakon tog tretmana vratiti ih na mjesto gdje su uhvaćeni, što je u skladu sa preporukama Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja. Veterinarska stanica će obezbijediti smještaj pasa u stacionaru za vrijeme njihovog oporavka, najmanje jedan dan za mužjake, dva za ženke, a u slučaju potrebe i duže ako to procijeni veterinar. Cijena svake sterilizacije pasa lutalica iznosi 105 KM a kastracije 100 KM. Veterinarska stanica će poslove kastracije i sterilizacije početi obavljati odmah po potpisivanju ugovora i okončati ih do 31. oktobra 2013. godine.

-U ovom projektu prednost će se dati sterilizaciji ženki pasa lutalica. Veterinarska stanica će za sve pse obuhvaćene projektom obezbijediti hranu i adekvatne higijenske uvjete za njihov oporavak. U veterinarskim ambulantama Stup i Slatina psi će biti očišćeni od endo parazita i vakcinisani protiv bjesnila. Sterililzirani i kastrirani napušteni psi će biti obilježeni vidljivom numerisanom markicom na uhu, fotografisani i uneseni u bazu podataka- kazao je dr. Kazazović.