Predstavnici općina i gradova FBiH o ustavnim promjenama

U Općini Centar održan je 12. aprila 2013. godine sastanak predstavnika Saveza općina i gradova Federacije BiH na kojem je razgovarano o promjenama Ustava Federacije BiH.
Predstavnici općina i gradova FBiH o ustavnim promjenama

Sastanku su prisustvovali Vesna Travljanin, direktorica Saveza, Zlata Turkić, viši saradnik u Savezu, zatim načelnici općina: Busovača Asim Mekić, Kalesija Rasim Omerović i Konjic Emir Bubalo; zastupnica u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Jasmina Zubić te članovi ekspertne grupe za ustavne promjene: Krešimir Zubak, Vehid Šehić, Kasim Trnka i Mile Lasić. U ime Općine Centar prisustvovali su sekretar općinskog organa uprave Željko Varunek i savjetnici načelnika Mustafa Resić, Tarik Hadžiomerović, Edina Muslić i Muamer Hodžić.

Sastanak je održan u sklopu Projekta za ustavnu reformu Federacije BiH koji je podržan od strane USAID (United States Agency for International Development). Ekspertna grupa ima zadatak da konsultuje jedinice lokalne samouprave i čuje njihovo mišljenje, očekivanja i prijedloge koji bi doprinijeli unapređenju funkcionalnosti i efikasnosti u Federaciji BiH. Na sastanku u Općini Centar je bilo riječi o prijedlozima izmjena Ustava Federacije BiH koji se odnose na položaj i nadležnosti općina i gradova, a posebice Grada Sarajevo u odnosu na više nivoe vlasti, pri čemu je naglasak dat na vraćanje nadležnosti lokalnim organima vlasti. Na osnovu vizija, želja i potreba lokalnih zajednica kad je u pitanju proces reforme ustava i kreiranje uvjeta za efikasniji rad lokalnih zajednica i dostizanje visokih standarda u pružanju usluga građanima, ekspertna grupa će do 15. maja pripremiti konkretne prijedloge za promjene Ustava Federacije BiH i prezentirati ih javnosti.