Posjeta mjesnim zajednicama ''Donji Velešići'' i ''Koševsko brdo''

U okviru redovne saradnje sa predstavnicima mjesnih zajednica Općine Centar predsjedavajuća Općinskog vijeća Centar Varja Nikolić sa saradnicima je 12. aprila 2013. godine posjetila mjesne zajednice ''Donji Velešići'' i ''Koševsko brdo''.
Posjeta mjesnim zajednicama ''Donji Velešići'' i ''Koševsko brdo''

U mjesnoj zajednici ''Donji Velešići'' razgovarano je o inicijativi, koju je usvojilo Vijeće i odobrio općinski načelnik Dževad Bećirević, da se na tri lokacije postave ''ležeći policajci'' na ulicama radi povećanja bezbjednosti kretanja pješaka. –Veoma smo zadovoljni ovogodišnjim budžetom Općine Centar u koji je uvrštena većina zahtjeva građana naše mjesne zajednice, a posebno što je planirano postavljanje ''ležećih policajaca'' u Ulici Hasana Bibera kod brojeva 5, 31 i 89– rekao je Alija Kolenda, predsjednik Savjeta MZ ''Donji Velešići''.

U Mjesnoj zajednici ''Koševsko brdo'' predsjedavajuća Općinskog vijeća je zajedno sa predsjednicom Savjeta MZ Borislavom Drino obišla dvije lokacije na kojima je planirano postavljanje nadstrešnice na postojećim autobuskim stajalištima. Radi se o lokacijama u Ulici braće Begić 19 (ispred zgrade Osnovne škole ''Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak'') i na raskrsnici ulica Braće Begić i Jukićeva. Postavljanje nadstrešnica će biti urađeno na inicijativu koju su stanovnici Koševskog brda uputili  tokom javne rasprave o Nacrtu budžeta Općine Centar za 2013. godinu.

Đenita Bogunić-Kešelj, šef odsjeka za komunalne poslove u Općini Centar je napomenula da su u budžetu obezbijeđena finansijska sredstva za realizaciju ovih projekata, za koje je također potrebna i saglasnost Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo, a za postavljanje nadstrešnice kod škole ''Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak'' potrebno je riješiti i imovinsko-pravne odnose.

Nakon obilaska mjesnih zajednica Varja Nikolić je izrazila zadovoljstvo što saradnja mjesnih zajednica i zakonodavne vlasti Općine Centar u ovom sazivu već pokazuje rezultate na terenu. –Nama će mjesna zajednica biti polazna tačka za rješavanje bitnih problema naših sugrađana i poboljšanje njihovih uslova života– kazala je predsjedavajuća Općinskog vijeća Centar.