Javni poziv za finansiranje projekata boračkih udruženja

Općina Centar je raspisala javni poziv za finansiranje projekata općinskih boračkih udruženja sredstvima budžeta Općine Centar za 2013. godinu, koji je objavljen u listu ''Dnevni avaz'' 19. aprila 2013. godine i ostaje otvoren sedam dana od dana objavljivanja.
Javni poziv za finansiranje projekata boračkih udruženja

Javni poziv kao i uputstvo za aplikante, kriteriji i obrazac prijave projekta dostupni su na info pultu i na oglasnoj ploči u Općini Centar (Mis Irbina 1) te na našoj web stranici u rubrici: e-uprava/konkursi i oglasi.