Sastanak načelnika gradskih općina sa gradonačelnikom Sarajeva

Četvrti radni sastanak načelnika gradskih općina održan je sa čelnicima Grada Sarajeva 22. aprila 2013. godine u Općini Novi Grad. Prisustvovali su gradonačelnik Ivo Komšić, predsjedavajući Gradskog vijeća Sabahudin Delalić, načelnici općina: Centar Dževad Bećirević, Novog Sarajeva Nedžad Koldžo, Starog Grada Ibrahim Hadžibajrić i Novog Grada Semir Efendić te direktor Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Hamdija Efendić.

Razgovarano je o problematici urbanog planiranja, odnosno donošenja regulacionih planova koje je u nadležnosti Grada Sarajeva. S tim u vezi općine se suočavaju sa mnogo problema, pogotovo kada se radi o izmjenama i korekcijama planskih dokumenata. Kako je istaknuto, sve općine u Bosni i Hercegovini imaju nadležnost planiranja i raspolaganja nad svojim prostorima, osim četiri gradske općine Sarajeva, što se do sada pokazalo kao jedna od velikih kočnica u njihovom razvoju. Jedna od posljedica takve situacije je i nelegalna izgradnja stambenih objekata kojih je na desetine hiljada na području četiri sarajevske općine.

Također je rečeno da donošenje pojedinih regulacionih planova vrlo često traje i po nekoliko godina, što je prepreka za ulaganja potencijalnih investitora na osnovu čega bi se popunjavali općinski budžeti i ta sredstva ulagala u projekte razvoja komunalne i druge infrastrukture. Učesnici sastanka su usaglasili stavove koji se odnose na brže i efikasnije donošenje regulacionih planova, a gradonačelnik Komšić je iskazao uvjeravanja kako će učiniti sve da nadležne službe Gradske uprave Sarajeva u budućnosti budu efikasnije i da imaju dobru saradnju sa općinskim službama i Zavodom za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, koji je stručni organ bez kojeg se prostorni plan ne može donositi niti dopunjavati.

-Saradnja mora biti iskrena, čvrsta i otvorena do kraja. Svi zajedno moramo biti efikasni, kako to pitanje ne bi predstavljalo prepreku razvoju općina. Grad je do sada bio usko grlo u donošenju izmjena i dopuna prostornog plana, ali i u procesu korekcija postojećih regulacionih planova- rekao je gradonačelnik Komšić i naglasio da će se zalagati da se procedure donošenja planskih dokumenata u narednom periodu pojednostave i ubrzaju, kako bi se omogućio brži razvoj općina.
Naredni sastanak načelnika četiri gradske općine sa gradonačelnikom Sarajeva bit će održan narednog mjeseca u Gradskoj upravi.