Općina Centar donirala 20.000 KM Veterinarskom fakultetu

U sklopu podrške obrazovnim ustanova Općina Centar je iz svog ovogodišnjeg budžeta izdvojila 20.000 KM Veterinarskom fakultetu u Sarajevu.
Općina Centar donirala 20.000 KM Veterinarskom fakultetu

Protokol o realizaciji tog budžetskog granta potpisali su 22. aprila 2013. godine u Općini Centar pomoćnica načelnika za obrazovanje, kulturu i sport Zakira Šero i dekan Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Nihad Fejzić. Sredstva će biti upotrijebljena za nabavku građevinskog materijala za adaptaciju prostorija i opreme neophodne za edukaciju studenata iz kliničke nastave na farmi Bojnik.

-U ime kolektiva Veterinarskog fakulteta, zahvaljujem se za ovu donaciju Općini Centar koja svake godine izdvoji novčana sredstva za našu ustanovu. Projekt koji je sada podržala Općina je veoma bitan, jer ćemo napraviti klinički moderne učionice na farmi Bojnik i omogućiti izvođenje nastave na krupnim životinjama koje su sa fakulteta izmještene van prostora grada, čime ispunjavamo uvjete za evropsku akreditaciju Veterinarskog fakulteta. U ranijem periodu na postojećoj lokaciji fakulteta (Zmaja od Bosne 90) izvodila se nastava na svim vrstama životinja. Međutim, intenzivna urbanizacija grada dovela je do toga da više nije moguće vršiti nastavu na velikim životinjama na fakultetu. Imajući u vidu da stupanjem na snagu Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja postojeći objekt unutar Veterinarskog fakulteta za smještaj krupnih životinja koje su neophodne za nastavni proces (konji, goveda, ovce i koze) ne ispunjava uslove za njihov smještaj, uprava Fakulteta je donijela odluku da se te životinje izmjeste na drugu lokaciju, što je u skladu sa EU standardima- kazao je dekan Fejzić.