Općinsko vijeće Centar zasjeda 26. aprila

Redovna 6. sjednica Općinskog vijeća Centar će biti održana u petak, 26. aprila 2013. godine u 11 sati, u velikoj sali Općine Centar Sarajevo, Mis Irbina 1.
Općinsko vijeće Centar zasjeda 26. aprila

D N E V N I   R E D:

1.   Usvajanje zapisnika sa 5. redovne sjednice Općinskog vijeća Centar

2.    

a)   Vijećnička pitanja i inicijative

b)   Informacija nosilaca projekta vodosnabdijevanja područja Nahorevo, Betanija, Šip, Poljine

3.   Inicijativa za uspostavljanje saradnje između Općine Centar Sarajevo i Grada Trogira sa prijedlogom odluke o prihvatanju te inicijative

4.   Prijedlog odluke o osnivanju komisija Općinskog vijeća za:

a)    energetsku efikasnost Općine Centar

b)    prevenciju maloljetničke delikvencije i narkomanije

c)    statusna pitanja građana treće dobi

5.   Izbor članova radnih tijela Općinskog vijeća Centar

6.   Prijedlog odluke o razrješenju i izboru člana Komisije za obrazovanje

7.   Prijedlozi odluka o:

a) razrješenju i imenovanju sekretara Izborne komisije Općine Centar

b) izboru zamjenika predsjedavajuće Općinskog vijeća Centar

8.   Prijedlog odluke o dopuni Odluke o naknadama vijećnicima, članovima radnih tijela i članovima Općinske izborne komisije

9.   Prijedlog odluke o raspisivanju izbora za savjete mjesnih zajednica na području općine Centar

10. Prijedlozi rješenja i zaključaka u vezi sa zahtjevima za preuzimanje i dodjelu gradskog građevinskog zemljišta

11. Prijedlog odluke o dodjeli u zakup poslovnih prostorija Općine Centar neposrednom pogodbom po osnovu prava prvenstva, na adresama Maršala Tita 4 i Turhanija 6

12. Prijedlog odluke o dodjeli priznanja Općine Centar

13. Prijedlog urbanističkog projekta ''Jezerine-Poljine'' sa prijedlogom odluke o njegovom provođenju

14.  

a)    Elaborat o uvođenju Informacionog sistema ''e-vijeće''

b)    Pravilnik o načinu korištenja IS ''e-vijeće'' u Općinskom vijeću Centar, radnim tijelima Općinskog vijeća i organu uprave Općine Centar

15. Izvještaj o radu Pravobranilaštva Općine Centar u 2012. godini

16. Izvještaj o radu savjeta mjesnih zajednica Općine Centar u 2012. godini

17. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Centar za kulturu Sarajevo u 2012.

18. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Centar za sport i rekreaciju u 2012.

19. Informacija o stanju sigurnosti na području Policijske uprave Centar i aktivnosti policijskih službenika u 2012. godini.

24.05.2024.
OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA „MLADEN POZAJIĆ“
Općina podržala odlazak učenika na međunarodno muzičko takmičenje
24.05.2024.
PODIJELJENE MEDALJE I PEHARI ZA PRVA TRI OSVOJENA MJESTA
Završen turnir u košarci za osnovce Centra
Više vijesti