Uklanjanje bespravno izgrađenih objekata na području općine Centar

Nakon što je urbanističko-građevinska inspektorica Općine Centar, u skladu sa važećim zakonskim propisima, završila proceduru za uklanjanje bespravno izgrađenih objekata, krajem proteklog mjeseca okončano je uklanjanje sedam bespravno izgrađenih objekata na području središnje sarajevske općine.
Uklanjanje bespravno izgrađenih objekata na području općine Centar

 

Riječ je o jednoj garaži i šest šupa koje su bez potrebnih odobrenja izgradili njihovi vlasnici na javnoj površini u Ulici Patriotske lige 25 ( Mjesna zajednica ''Breka-Koševo II''). Uklanjanje objekata i prevoz građevinskog otpada na gradsku deponiju su izvršili radnici građevinske firme ''Bosman'' sa kojom Općina Centar ima potpisan Okvirni sporazum o uslugama angažovanja mašinskih sredstava i fizičke radne snage prilikom uklanjanja ili rušenja bespravno postavljenih i izgrađenih objekata, kao i ruševnih objekata.

Služba za inspekcijske poslove Općine Centar ponovo podsjeća sugrađane da ne započinju gradnju bez odobrenja i ako imaju takav objekt da ga sami uklone, jer će u protivnom objekti ili njihovi dijelovi biti uklonjeni o trošku investitora.