Vježba pružanja medicinske pomoći u pet ambulanti porodične medicine

U srijedu, 15. maja 2013. godine od 10 do 13 sati bit će održana vježba pružanja medicinske pomoći koju je organizirao Štab civilne zaštite Općine Centar u saradnji sa JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo.
Vježba pružanja medicinske pomoći u pet ambulanti porodične medicine

 

Tema vježbe je ''Organizacija pružanja zdravstvene zaštite (skrining na šećernu bolest, hipertenziju i gojaznost i upotreba EKG-a)'', koja će se održavati na sljedećim punktovima: Edukacioni centar (Vrazova 11) na drugom spratu i ambulanta u prizemlju, Ambulanta Cicin Han (Cicin Han 130), Ambulanta Koševsko Brdo (Braće Begić 6), Ambulanta Šip (Dejzina Bikića 6) i Ambulanta Mis Irbina (Mis Irbina 18). Pripadnici Službe medicinske pomoći, formirane pri Domu zdravlja Vrazova, će u pet ambulanti porodične medicine pružati besplatne usluge medicinskih pregleda koji podrazumijevaju mjerenje nivoa glukoze u krvi, krvnog pritiska, tjelesne težine i visine te indeksa tjelesne mase, a u indikativnim slučajevima će se upotrebljavati i EKG aparat. Specijalizovani mobilni timovi sastavljeni od ljekara i medicinskih sestara koristit će santitetsko vozilo, radio vezu i ostalu nabavljenu opremu iz sredstava Civilne zaštite.

Pozivamo građane da iskoriste ovu priliku za preventivni pregled i da se uključe u predstojeću vježbu Civilne zaštite Općine Centar.