Pri kraju radovi u Pehlivanuši

Do kraja ove sedmice bit će okončani radovi na sanaciji Ulice Pehlivanuša (Mjesna zajednica ''Mejtaš-Bjelave'') i to na dionici dugoj 410 metara koja se prostire od broja 6 do raskrsnice sa Ulicom Zaima Šarca.
Pri kraju radovi u Pehlivanuši

Projekt finansira Općina Centar sa iznosom 120.500 KM. Do okončanja radova na snazi je odluka Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo o izmjeni režima saobraćaja kroz ovu ulicu.

U dosadašnjem toku radova radnici su na pomenutoj dionici Ulice Pehlivanuša uklonili stari sloj asfalta i oštećene podloge duž saobraćajnice i trotoara. Nakon toga su postavili 357 metara novih betonskih ivičnjaka i ponovo presložili 550 metara postojećih neoštećenih kamenih ivičnjaka. Za nesmetan prilaz stambenim objektima  kao i za neometanu komunikaciju za invalidna lica postavljani su i  tzv. ''položeni'' ivičnjaci. Pošto uski dijelovi trotoara nisu mogli biti asfaltirani, tu je urađeno betoniranje dok će ostali, širi dijelovi biti asfaltirani. Radnici su uradili nivelaciju 76 šibera za vodu, 19 šahtova i 18 rešetki te su, umjesto oštećenih, ugradili tri nove rešetke za prikupljanje oborinskih voda kao i jedan šiber za vodu. Na kraju radova će biti postavljeno 1.600 m2 novog asfalta duž saobraćajnice.

Pomenuti projekt se realizuje na osnovu ugovora o izvođenju radova na sanaciji, rekonstrukciji i izgradnji ulica na području općine Centar, koji su potpisali Dževad Bećirević, načelnik Općine Centar i Selim Babić, direktor komunalnog preduzeća ''Rad'' koje izvodi radove. Elaborat sanacije Ulice Pehlivanuša sačinio je Zavod za saobraćaj Građevinskog fakulteta u Sarajevu, a za nadzor projekta zadužena je firma ''Energoinvest'' d.d. Sarajevo.