Vježba Službe medicinske pomoći na području Centra

U okviru vježbe ''Organizacija pružanja zdravstvene zaštite'' (skrining na šećernu bolest, hipertenziju i gojaznost i upotreba EKG-a), održane 15. maja 2013. godine, građani Sarajeva su imali priliku da na šest punktova u općini Centar obave besplatne medicinske preglede.
Vježba Službe medicinske pomoći na području Centra

 

Specijalni timovi sastavljeni od ljekara i medicinskih sestara, koji čine Službu medicinske pomoći formiranu pri Domu zdravlja Vrazova, za sve zainteresovane sugrađane su uradili besplatne medicinske preglede koji podrazumijevaju mjerenje nivoa glukoze u krvi, krvnog pritiska, tjelesne težine i visine te indeksa tjelesne mase, a u indikativnim slučajevima su upotrebljavali i EKG aparat. Današnja vježba pružanje medicinske pomoći, koju je organizovala Civilna zaštita Općine Centar u saradnji sa JU ''Dom zdravlja Kantona Sarajevo'', provedena je na dva punkta u Domu zdravlja ''Vrazova'', te u ambulantama porodične medicine na Koševskom brdu, Šipu, Cicinom hanu i u Mis Irbinoj ulici.

Tokom vježbe medicinskom osoblju je bila na raspolaganju radio veza te ostala potrebna oprema, koja je za potrebe Službe medicinske pomoći nabavljena sredstvima Civilne zaštite Općine Centar.

Kako su nam kazali uposlenici Doma zdravlja u Vrazovoj, zabilježen je dobar odziv građana, ljudi različite starosne dobi su iskoristili ovu priliku pružanja zdravstvene zaštite i medicinske pomoći i posjetili našu zdravstvenu ustanovu kako bi besplatno izvršili medicinske pregleda.