Prezentirane nove lične karte i e-servis u Bosni i Hercegovini

Na parkingu ispred Policijske stanice Novo Sarajevo (Zmaja od Bosne 15) predstavnici njemačke firme ''Mühlbauer'' su 15. maja 2013. godine prezentirali nove lične karte sa čipom, kao i brojne mogućnosti upotrebe različitih vrsta elektronskih servisa.
Prezentirane nove lične karte i e-servis u Bosni i Hercegovini

Cilj prezentacije je bio pomoći lokalnim, kantonalnim i entitetskim institucijama u kvalitetnijoj pripremi njihovih informacionih sistema za izdavanje elektronske lične karte, što bi značilo efikasnije pružanje usluge, odnosno uspostavljanje savremene i racionalne javne uprave.

Prezentaciji su prisustvovali i predstavnici Općine Centar koji imaju aktivnu ulogu u proceduri izdavanja novih biometrijskih dokumenata – lične karte i pasoša. Naime, uposlenici općinske Službe za opću upravu elektronskim putem rade provjere podataka za izdavanje pomenutih dokumenata. Tako su u prošloj godini u Općini Centar izvršene 108.732 provjere podataka neophodnih za izdavanje osobnih dokumenata.  

-Prezentacija je bila uspješna, mnogo građana kao i službenika državnih institucija pokazali su interesovanje za naš projekt, koji ima za cilj pokazati proces kontrole i proizvodnje svih tipova dokumenata, bilo da se radi o ličnim kartama, zdravstvenim knjižicama ili pasošima- kazao je Martin Stevovski, menadžer firme ''Mühlbauer''.

Siniša Macan, direktor Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka (IDDEEA) rekao je da bi institucije svih nivoa vlasti trebalo da počnu sa pripremanjem i uvođenjem različitih vrsta elektronskih servisa kao što su e-zdravstvo, e-porezi, e-trgovina i e-uprava, kako bi se građanima obezbijedila brža i efikasnija usluga.

Nove lične karte, na kojima su i podaci o krvnoj grupi i entitetskom državljanstvu, izdaju se u BiH od 1. marta 2013. godine, a stare lične karte važe do njihovog isteka. Osim u Sarajevu i Banja Luci, prezentacije će biti održane u Zenici i Tuzli.