Osnivanje Centra za zdravo starenje

Općinsko vijeće Centar je na četvrtoj redovnoj sjednici, održanoj 5. marta 2013. godine, prihvatio inicijativu predsjedavajuće Općinskog vijeća Varje Nikolić, a koju je podržao načelnik Dževad Bećirević, da se pokrenu aktivnosti za osnivanje Centra za zdravo starenje na području središnje sarajevske općine.
Osnivanje Centra za zdravo starenje

Tim povodom je 15. maja 2013. godine u Općini Centar održan prvi sastanak stručnog tima za praćenje realizacije projekta ''Centar za zdravo starenje na području općine Centar''. Članovi tima su stručnjaci iz oblasti psihologije, gerijatrije, medicine, arhitekture i ostalih oblasti koji mogu pomoći osnivanju Centra za zdravo starenje.

Na sastanku je koordinatorica Centra za zdravo starenje u općini Novo Sarajevo Sejdefa Bašić-Ćatić prezentirala iskustva u radu Centra koji je u Novom Sarajevu osnovan prije dvije godine, kao prvi takav centar u Kantonu Sarajevo. -Zahvaljujući dobrim rezultatima koje ostvaruju aktivisti Centra, koji rade na volonterskoj osnovi, na obuku su nam dolazili predstavnici iz zemalja regije: Crne Gore, Srbije, Makedonije pa čak i iz jedne općine iz Istanbula. U Centru imamo kurseve za strane jezike i rad na računaru, zatim likovne, muzičke, kulinarske sekcije i radionice za izradu rukotvorina. Osim toga, naši članovi rade preventivnu i korektivnu gimnastiku prilagođenu njihovoj životnoj dobi, a imamo i medicinsko savjetovalište i organiziramo mnoga druga predavanja interesantna za starije osobe. Finansijsku samoodrživost projekta postižemo zahvaljući donatorskim sredstvima, zatim od iznajmljivanja naših prostorija za multimedijalne namjene, kao i od članarine u simboličnom iznosu koju su uveli sami članovi našeg centra– kazala je Sejdefa Bašić-Ćatić.

-S ciljem uštede vremena i finansijskih sredstava prilikom osnivanja Centra za zdravo starenje u općini Centar, koristit ćemo sva iskustva iz Novog Sarajeva. Na prijedlog načelnika Dževada Bećirevića, članovi tima su već obišli poslovni prostor u Maršala Tita 12 koji bi, uz adekvatno renoviranje, bio pogodan za rad Centra za zdravo starenje. Naši naredni koraci su da se pokrene izrada potrebne projektne dokumentacije sa marketinškim planom Centra, a u planu je narednog mjeseca potpisivanje protokola o saradnji Općine Centar sa NVO ''Partnerstvo za javno zdravlje'' i Crvenim krstom na tom projektu. Planiramo da svečano otvaranje Centra za zdravo starenje bude naredne godine u povodu 2. maja Dana Općine Centar– rekla je Varja Nikolić i dodala da angažovani na ovom projektu rade na volonterskoj osnovi.

Osim Varje Nikolić i Sejdefe Bašić-Ćatić, u stručnom timu za praćenje realizacije projekta ''Centar za zdravo starenje'' u općini Centar su: dr. Bakir Nakaš, član Predsjedništva Crvenog križa/krsta općine Centar; Svjetlana Fabijanč, koordinatorica projekta ''Sarajevo zdrav grad''; Zora Ostojić, vijećnica Općinskog vijeća Centar; Emina Kujundžić, studentica završne godine Medicinskog fakulteta u Sarajevu; dr. Samira Selimović, uposlenica Hitne pomoći u Sarajevu; Vera Brigić, aktivistkinja MZ ''Džidžikovac-Koševo I''; prof. dr. Pavle Krstić, profesor na Arhitektonskom fakultetu u Sarajevu; Osmo Babić, pomoćnik načelnika za rad, zdravstvo i socijalna pitanja i Nedjeljko Despotović, savjetnik predsjedavajuće Općinskog vijeća Centar.