Započela sanacija dijela Ulice Hamdije Kreševljakovića

Uklanjanjem starog oštećenog asfalta sa pločnika i kolovoza započeli su 21. maja 2013. godine radovi na sanaciji dijela Ulice Hamdije Kreševljakovića - od zgrade Fakulteta političkih nauka do mosta Drvenija - koji pripada području općine Centar.
Započela sanacija dijela Ulice Hamdije Kreševljakovića

Taj projekt, vrijednosti 209.000 KM finansira Općina Centar. Izvođač radova je KJKP ''Rad', dok je za nadzor zadužena firma ''Energoinvest'' d.d. Sarajevo. U vrijeme trajanja radova na snazi je odobrenje Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo za izmjenu režima saobraćaja.

Projektom, kojeg je uradio Zavod za saobraćaj Građevinskog fakulteta u Sarajevu, planirana je sanacija i rekonstrukcija 1.230 kvadratnih metara saobraćajnice i 1.020 kvadratnih metara trotoara, gdje će biti ukonjen stari i postavljen novi sloj asfalta. Osim nivelacije postojećih šahtova i šibera za vodu, te postavljanja nove rešetke za odvod površinskih voda, predviđena je i ugradnja 380 metara betonskih ivičnjaka.

Projektom sanacije je također planirano da, nakon uklanjanja starog asfalta, djelatnici javnih preduzeća ''Elektrodistribucija'' i BH Telecom urade neophodne manje sanacije na njihovoj infrastrukturi. Komunalno preduzeće ''Vodovod i kanalizacija'' će tokom narednih pet sedmica na tom dijelu ulice izvršiti ugradnju nove vodovodne mreže kao i oborinske kanalizacije za prikupljanje površinskih voda, za što je Općina Centar također obezbijedila sredstva u iznosu od 150.256 KM.