Općina Centar pomaže opremanje školskih biblioteka

U cilju unapređenja odgojno-obrazovnog procesa u osnovnim školama, Općina Centar već dugi niz godina izdvaja iz svog budžeta finansijska sredstva za opremanje školskih biblioteka.
Općina Centar pomaže opremanje školskih biblioteka

U prošloj godini za tu namjenu izdvojeno je 5.000 KM, a sredstva su raspoređena za biblioteke u tri osnovne škole, a na osnovu podataka o obaveznoj školskoj lektiri i broju učenika. Tako je Osnovnoj školi ''Nafija Sarajlić'' pripalo 2.500 KM, školi ''Isak Samokovlija'' 1.500 KM i OŠ ''Silvije Strahimir Kranjčević'' 1.000 KM. Zahvaljujući toj donaciji ove školske biblioteke su postale bogatije za 311 primjerka obavezne školske literature odnosno 38 naslova.

Inače, Općina Centar je do sada obezbijedila sredstva za nabavku ukupno 4.282 primjerka obavezne školske lektire u 11 osnovnih škola sa svog područja.

 

24.05.2024.
OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA „MLADEN POZAJIĆ“
Općina podržala odlazak učenika na međunarodno muzičko takmičenje
24.05.2024.
PODIJELJENE MEDALJE I PEHARI ZA PRVA TRI OSVOJENA MJESTA
Završen turnir u košarci za osnovce Centra
Više vijesti