Počela sanacija trotoara u Alipašinoj ulici

U utorak, 21. maja 2013. godine započeli su radovi na sanaciji desne strane trotoara Alipašine ulice.
Počela sanacija trotoara u Alipašinoj ulici

Projektom sanacije, čiju realizaciju finansira Općina Centar sa 158.000 KM, bit će obuhvaćeni dijelovi ove pješačke komunikacije od Ulice Danijela Ozme do Kemal-begove te dio od Druge gimnazije pa do kraja parka.

Kako je planirano projektom, prvo će biti uklonjen stari asfalt i tamponska podloga te izvršena demontaža 550 metara betonskih ivičnjaka. Nakon toga slijedi nasipanje novog tamponskog sloja i ugradnja 210 metara novih, kao i 390 metara položenih ivičnjaka za nesmetan pristup objektima. Na kraju radova će biti postavljeno 1.833 kvadratnih metara betonskih prizmi koje odlikuje velika čvrstoća i dobro podnošenje velikih opterećenja. Projektom je predviđeno i uređenje postojećih zelenih površina gdje će biti zamijenjen humus te zasijana nova trava na površini od 238 kvadratnih metara. Za izvođača radova je na tenderu odabrana građevinske firma ''Sela'', a za nadzor ''Energotehnika'' iz Doboja.