Podrška Udruženju boraca 115. brigade

Općina Centar je iz svog ovogodišnjeg budžeta izdvojila grant u iznosu od 5.000 KM za podršku radu Udruženja boraca ''115. brigada'' iz Starog Grada.
Podrška Udruženju boraca 115. brigade

Protokol o realizaciji tog budžetskog granta potpisao je u Općini Centar 15. maja 2013. godine predsjednik Udruženja boraca ''115. brigada'' Mesud Lagumdžija. Protokol je prethodno potpisao načelnik Općine Centar Dževad Bećirević. Navedeni iznos će biti upotrebljen za finansiranje tekućih troškova tog boračkog udruženja tokom 2013. godine.

-Naše udruženje broji oko 500 članova sa područja općina Stari Grad i Centar, jer je zona djelovanja 115. brdske brigade Armije R BiH bila od Kozije ćuprije do Vrbanja mosta. Tokom rata ova brigada je brojala oko 4.500 pripadnika, od kojih je 726 poginulo. U našem udruženju imamo samo sekretara profesionalno angažovanog za pravne poslove, dok svi aktivisti rade na volonterskoj osnovi. Ovim putem se zahvaljujem Općini Centar i načelniku Dževadu Bećireviću na donaciji koja će nam omogućiti dalji rad našeg udruženja– kazao je Mesud Lagumdžija.

Potpisivanju protokola prisustvovao je pomoćnik načelnika Općine Centar za boračko-invalidsku zaštitu Đulaga Hamza.