Komunalni projekti

Izgrađena još tri potporna zida na Soukbunaru

U proteklom periodu okončana je izgradnja tri potporna zida na Soukbunaru - u ulicama Nurudina Gackića kod broja 72 i Porodice Foht kod brojeva 120 i 134. Projekte izgradnje potpornih zidova je finansirala Općina Centar sa iznosom 36.700 KM.
Izgrađena još tri potporna zida na Soukbunaru

U Ulici Nurudina Gackića kod broja 72 izgrađen je potporni zid dužine 13 i visine 1,70 metara. Zbog veće otpornosti, zid je pravljen u četiri dijela (kampade) dužine po 3,25 metara. Prilikom izgradnje zida u Ulici porodice Foht kod broja 120 prvo je uklonjen stari oronuli kameni zid, nakon čega je izgrađen novi armirano-betonski dužine 8,50 metara, dok je drugi izgrađeni potporni zid u toj ulici na broju 134 dužine 17 metara. Kako to nalažu građevinske norme, u zidove su ugrađeni odvodi za površinske vode s ciljem smanjenja pritiska na konstrukciju zida.

Potporni zidovi su izgrađeni po projektu kojeg je, po nalogu Službe za prostorno uređenje i komunalne poslove Općine Centar, uradio Zavod za saobraćaj Građevinskog fakulteta u Sarajevu. Za realizaciju ovih projekata, nakon provedene zakonske procedure, odabrana je građevinska firma  ''Grakop'' iz Kiseljaka, a za nadzor je bila zadužena firma ''Energoinvest'' d.d. iz Sarajeva.